46th International Conference of Petroleum Processing

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala o 7. júna 2013. v Bratislave priniesla nové poznatky.

 z výskumu v oblasti spracovania ropy, výroby motorových palív a petrochemických výrobkov. Informuje o možnosti využitia obnoviteľných zdrojov pri výrobe palív a zníženia produkcie CO2.

Program konferencie zahŕňa plenárne prednášky, prednášky a postery.

Podrobné informácie a registrácia na: www.vurup/icpp

The conference presents new results from the downstream,  the production of motor fuels and petrochemical products. The papers and posters of the conference will have also relation to recent advances in CO2 reduction and renewable sources.

The conference program includes plenary lectures, presentations and posters.