Kontakty

e-mailAdresa

VÚRUP, a. s.
Vlčie hrdlo
P.O.BOX 50
820 03 Bratislava 23
Slovenská republika

IČO: 35691310

IČ DPH: SK2020331423

fax: +421 2 4524 6276

Kontaktné osoby

Meno

Funkcia

Telefón
- priama linka

Fax

E-mail

Ing. Milan Fillo

Riaditeľ spoločnosti

+421 2 
4055 8950,
4055 8951

+421 2 
4524 6276

e-mail

Ing. Eva Valachovičová Manažér kvality +421 2 4055 6357 +421 2 45246276 e-mail 
Zdena Šimčáková

ATPaÚ

+421 2 
4055 8951

+421 2 
4524 6276

e-mail

 

Fianancie a podpora

Ing. Andrea Evinicová

Finacie a podpora

+421 2
4055 4080

+421 2 
4524 6276

e-mail

Ľubomír Valachovič

Pracovník informatiky

+421 2
4055 6587

+421 2 
4524 6276

e-mail

 

Skúšobné laboratória

Ing. Martina Slezáčková Vedúca Skúšobné laboratóriá +421 2
4055 6352
+421 2 
4524 6276
e-mail  

Ing. Ľudmila Joríková

Vedúca Laboratória Sekcia I +421 2
4055 2108
+421 2 
4524 6276

e-mail

Ing. Mária Janoštiaková

Vedúca Laboratória Sekcia II +421 2
4055 4807
+421 2 
4524 6276

e-mail

Ing. Miroslav Majerík

Vedúci Laboratória Sekcia III +421 2
4055 6971
+421 2 
4524 6276

e-mail

Ing. Eva Lukáčová

Vedúca Laboratória Sekcia IV +421 2
4055 6340
+421 2 
4524 6276

e-mail

RNDr. Ladislav Danč

Vedúci Laboratória Sekcia V +421 2
4055 2859
+421 2 
4524 6276

e-mail

 

Inšpekcia

Ing. Zuzana Benžová Vedúca Inšpekcie +421 2 4055 6350 +421 2 
4524 6276
e-mail  
Ing. Pavol Karas   +421 2 4055 6356 +421 2 
4524 6276
e-mail  
Ing. Iveta Chovancová   +421 2 4055 6351 +421 2 
4524 6276
e-mail  
Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.   +421 2 4055 6330 +421 2 4524 6276 e-mail   
Ing. Róbert Franta   +421 2 4055 6609 +421 2 4524 6276 e-mail

 

 Odbor bezpečnostného inžinierstva, ochrany ovzdušia a manažmentu elektronickej dokumentácie (BIOMED)

Ing. Jana Kmiťová Vedúca odboru BIOOMED +421 2 4055 8947 +421 2 
4524 6276
e-mail
Ing. Michaela Svoreňová Vedúci oddelenia bezpečnostného inžinierstva +421 2 4055 2502 +421 2 
4524 6276
e-mail
Ing. Róbert Benčo Vedúci oddelenia ochrany ovzdušia +421 2 4055 8948 +421 2 
4524 6276
e-mail

 

Odbor Hydraulickej ochrany podzemných vôd

Mgr. Štefan Marenčák, PhD. Vedúci odboru +421 2 40553383 +421 2 45246276 e-mail
Ing. Bohuš Pažitný Technik odboru +421 2 40554039 +421 2 45246276 e-mail

 

Výroba a predaj  špecialít

Mgr. Krebs Patrik Vedúci

+421 2  4055 4870

+421 2 
4524 6276
e-mail
Juraj Drenka Predajca +421 2  4055 4022 +421 2
4055 4101
e-mail
František Krebs Majster +421 2  4055 4871 +421 2 
4524 6276
e-mail
Dušan Norek Technik +421 2  4055  4871 +421 2 
4524 6276
e-mail