Publikačná činnosť

2014

Analýza antibiotík v odpadových vodách na Slovensku a ich možný dopad na životné prostredie
Mackuľak, Tomáš - Bodík, Igor - Takáčová, Alžbeta - Birošová, Lucia - Grabic, Roman - Jokrllová, Jana
Analýza antibiotík v odpadových vodách na Slovensku a ich možný dopad na životné prostredie. In ICCT 2014. Sborník abstraktů a plných textů [elektronický zdroj] : 2. mezinárodní chemicko-technologická konference. Mikulov, Česká republika, 7.-9.4. 2014. Praha: ČSPCH, 2014, s. 4. ISBN 978-80-86238-61-6.

Antimikrobiálny účinok katiónového porfyrínu imobilizovaného na povrchu zeoliu ZSM-5
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana
Antimikrobiálny účinok katiónového porfyrínu imobilizovaného na povrchu zeoliu ZSM-5. In Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 291--297. ISBN 978-80-227-4181-1.

Biodegradation of Benzo[a]Pyrene through the use of algae
Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Ryba, Jozef - Mackuľak, Tomáš - Jokrllová, Jana - Hronec, Pavol - Čík, Gabriel
Biodegradation of Benzo[a]Pyrene through the use of algae. Central European Journal of Chemistry Vol. 12, Iss. 11. s. 1133--1143. ISSN 1895-1066.

Cytotoxicita novosyntetizovaných derivátov akridínu s acetylcholínesterázovým inhibičným účinkom na rôzne bunkové línie
Krajňáková, Lucia - Pisarčíková, Jana - Paulíková, Helena - Takáčová, Alžbeta
Cytotoxicita novosyntetizovaných derivátov akridínu s acetylcholínesterázovým inhibičným účinkom na rôzne bunkové línie. In Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 340--347. ISBN 978-80-227-4181-1.

Degradácia herbicídu bentazónu pomocou Fentonovej reakcie
Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Škubák, Jaroslav
Degradácia herbicídu bentazónu pomocou Fentonovej reakcie. In Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 228--232. ISBN 978-80-227-4181-1.

Degradácia PVC odpadov pomocou AOPs a možné využitie vzniknutých organických zlúčenín pri produkcii bioplynu
Mackuľak, Tomáš - Ryba, Jozef - Bodík, Igor - Takáčová, Alžbeta
Degradácia PVC odpadov pomocou AOPs a možné využitie vzniknutých organických zlúčenín pri produkcii bioplynu. In Kaly a odpady 2014, 25.-26.června 2014, Brno : sborník přednášek a posterů z 26. konference. Brno: Tribun EU, 2014, s. 113--119. ISBN 978-80-263-0712-9.

Dekontaminácia chrómu s využitím riasovej kultúry
Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana - Smolinská, Miroslava - Semerád, Milan - Mackuľak, Tomáš - Kijovská, Lívia
Dekontaminácia chrómu s využitím riasovej kultúry. In Hydrochémia 2014, XLI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody", 21.-22.mája 2014, Bratislava. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2014, s. 223--226. ISBN 978-80-89062-97-3.

Heterogénne systémy na báze zeolitu a fotoaktívnych látok s využitím v úprave vôd
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Jokrllová, Jana - Kijovská, Lívia
Heterogénne systémy na báze zeolitu a fotoaktívnych látok s využitím v úprave vôd. In Hydrochémia 2014, XLI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody", 21.-22.mája 2014, Bratislava. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2014, s. 205--210. ISBN 978-80-89062-97-3.

Konverzia oxidu uhličitého na organické zlúčeniny fotoaktívnym katalyzátorom
Jokrllová, Jana - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel
Konverzia oxidu uhličitého na organické zlúčeniny fotoaktívnym katalyzátorom. In ICCT 2014. Sborník abstraktů a plných textů [elektronický zdroj] : 2. mezinárodní chemicko-technologická konference. Mikulov, Česká republika, 7.-9.4. 2014. Praha: ČSPCH, 2014, s. 5. ISBN 978-80-86238-61-6.

Odstraňovanie psychoaktívnych liečiv a ilegálnych drog z odpadových vôd pomocou vybraných vodných rastlín
Mackuľak, Tomáš - Bodík, Igor - Tichý, Jozef - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava
Odstraňovanie psychoaktívnych liečiv a ilegálnych drog z odpadových vôd pomocou vybraných vodných rastlín. In Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 233--236. ISBN 978-80-227-4181-1.

Prehľad spôsobov zachytávania oxidu uhličitého
Jokrllová, Jana - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel
Prehľad spôsobov zachytávania oxidu uhličitého. In Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 191--196. ISBN 978-80-227-4181-1.

Progresívne postupy odstraňovania vybraných liečív ako karbamazepín či diklofenak z odpadových vôd
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Bodík, Igor - Grabic, Roman - Jokrllová, Jana
Progresívne postupy odstraňovania vybraných liečív ako karbamazepín či diklofenak z odpadových vôd. In ICCT 2014. Sborník abstraktů a plných textů [elektronický zdroj] : 2. mezinárodní chemicko-technologická konference. Mikulov, Česká republika, 7.-9.4. 2014. Praha: ČSPCH, 2014, s. 4. ISBN 978-80-86238-61-6.

Redukcia oxidu uhličitého fotoaktívnymi katalyzátormi
Jokrllová, Jana - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel
Redukcia oxidu uhličitého fotoaktívnymi katalyzátormi. In Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 185--190. ISBN 978-80-227-4181-1.

Systém metylénová modrá - zeolit v dezinfekcii vôd
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Jokrllová, Jana
Systém metylénová modrá - zeolit v dezinfekcii vôd. In ICCT 2014. Sborník abstraktů a plných textů [elektronický zdroj] : 2. mezinárodní chemicko-technologická konference. Mikulov, Česká republika, 7.-9.4. 2014. Praha: ČSPCH, 2014, s. 4. ISBN 978-80-86238-61-6.

Výskyt vybraných antibiotík a ich správanie sa v životnom prostredí
Fáberová, Milota - Bodík, Igor - Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta
Výskyt vybraných antibiotík a ich správanie sa v životnom prostredí. Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. s. 136--141.

Využitie heterogénneho systému riasa - Fe-ZSM5 - PT v procese fotoredukcie CO2
Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana - Smolinská, Miroslava - Semerád, Milan - Hronec, Pavol - Mackuľak, Tomáš
Využitie heterogénneho systému riasa - Fe-ZSM5 - PT v procese fotoredukcie CO2. In ICCT 2014. Sborník abstraktů a plných textů [elektronický zdroj] : 2. mezinárodní chemicko-technologická konference. Mikulov, Česká republika, 7.-9.4. 2014. Praha: ČSPCH, 2014, s. 4. ISBN 978-80-86238-61-6.

Záchyt a možnosti spracovania spalín pomocou heterogénneho systému zeolit-riasa
Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana - Smolinská, Miroslava - Semerád, Milan - Hronec, Pavol
Záchyt a možnosti spracovania spalín pomocou heterogénneho systému zeolit-riasa. In Priemyselná toxikológia 2014, 34. medzinárodné vedecké sympózium, 18.-20. jún 2014, Svit : zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 335--339. ISBN 978-80-227-4181-1.

 

ROK 2013

A study of the phototoxic effect of Benzo[a] Pyrene on bacteria
Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Olejníková, Petra - Mackuľak, Tomáš - Čík, Gabriel
A study of the phototoxic effect of Benzo[a] Pyrene on bacteria. Central European Journal of Biology Vol. 8, Iss. 11. s. 1127--1134. ISSN 1644-3632.

Antimikrobiálny účinok metylénovej modrej naadsorbovanej na tuhom anorganickom nosiči
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Čík, Gabriel
Antimikrobiálny účinok metylénovej modrej naadsorbovanej na tuhom anorganickom nosiči. In 26. kongres československé společnosti mikrobiologické, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : program a abstrakty. Brno: Československá společnost mikrobiologická, 2013, s. 169. ISBN 978-80-260-4507-6.

Biodegradation of BTEX by Chlorella kessleri
Takáčová, Alžbeta - Čík, Gabriel - Smolinská, Miroslava - Mackuľak, Tomáš - Olejníková, Petra - Švorc, Ľubomír - Jokrllová, Jana
Biodegradation of BTEX by Chlorella kessleri. In Proceedings from 33rd International Symposium "Industrial Toxicology 2013", June 19-21, 2013, Svit. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, s. 178--186. ISBN 978-80-227-3959-7.

Biosorption and bioacumulation of heavy metals from leachate using aquatic plants
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Tichý, Jozef - Kunštek, Michal - Smolinská, Miroslava - Jokrllová, Jana
Biosorption and bioacumulation of heavy metals from leachate using aquatic plants. In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, s. 179--185. ISBN 978-80-89475-09-4.

CO2 odpad alebo surovina?
Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana - Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel
CO2 odpad alebo surovina?. In Ochrana ovzdušia 2013, medzinárodná konferencia, 27.-29.november 2013, Vysoké Tatry -Štrbské pleso : zborník. Bratislava: Kongres STUDIO,spol. s.r.o., 2013, s. 151--154. ISBN 978-80-89565-11-5.

Degradácia hormónov 17b-estradiolu (E2) a 17a-ethinylestradiolu (EE2) pomocou sladkovodnej riasy Chlorella kessleri
Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Jokrllová, Jana
Degradácia hormónov 17b-estradiolu (E2) a 17a-ethinylestradiolu (EE2) pomocou sladkovodnej riasy Chlorella kessleri. In VODA 2013 : 10. bienální konference. Sborník přednášek a posterových sdělení. Poděbrady,ČR, 18.-20.9.2013. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013, s. 413--416. ISBN 978-80-263-0506-4.

Degradation and toxicity changes in aqueous solutions of chloroacetic acids by Fenton-like treatment using zero-valent iron
Mackuľak, Tomáš - Prousek, Jozef - Smolinská, Miroslava - Olejníková, Petra - Takáčová, Alžbeta - Drtil, Miloslav
Degradation and toxicity changes in aqueous solutions of chloroacetic acids by Fenton-like treatment using zero-valent iron. Chemical Papers Vol. 67, Iss. 12. s. 1594--1598. ISSN 0366-6352.

Degradation procedures of surface active compounds contained in industrial waters
Mosný, Michal - Mackuľak, Tomáš - Bodík, Igor - Takáčová, Alžbeta
Degradation procedures of surface active compounds contained in industrial waters. In 46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava: VÚRUP, 2013, s. 1. ISBN 978-80-969792-4-0.

Different Pretreatments of Biowaste to Enhance Biogas Production
Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Jokrllová, Jana - Olejníková, Petra - Čík, Gabriel
Different Pretreatments of Biowaste to Enhance Biogas Production. In 46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava: VÚRUP, 2013, s. 1. ISBN 978-80-969792-4-0.

Fotoredukcia oxidu uhličitého
Jokrllová, Jana - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel
Fotoredukcia oxidu uhličitého. In Ochrana ovzdušia 2013, medzinárodná konferencia, 27.-29.november 2013, Vysoké Tatry -Štrbské pleso : zborník. Bratislava: Kongres STUDIO,spol. s.r.o., 2013, s. 147--150. ISBN 978-80-89565-11-5.

Chlorophyll - a concentration decrease as a response to biosorption of the metals
Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Mackuľak, Tomáš - Kunštek, Michal - Čík, Gabriel
Chlorophyll - a concentration decrease as a response to biosorption of the metals. In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, s. 216--224. ISBN 978-80-89475-09-4.

Inovatívne postupy pri čistení rizikových vôd
Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Škubák, Jaroslav - Kunštek, Michal - Bodík, Igor
Inovatívne postupy pri čistení rizikových vôd. In Roč. 63, č. 2. s. 51--57.

Methylene blue - zeolite as efficient system of gram-positive and gram-negative bacteria
Smolinská, Miroslava - Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana - Hronec, Pavol - Čík, Gabriel
Methylene blue - zeolite as efficient system of gram-positive and gram-negative bacteria. In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, s. 173--178. ISBN 978-80-89475-09-4.

Methylene blue supported on zeolite: In vitro study on gram-positive and gram-negative bacteria
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Jokrllová, Jana - Čík, Gabriel
Methylene blue supported on zeolite: In vitro study on gram-positive and gram-negative bacteria. In Proceedings from 33rd International Symposium "Industrial Toxicology 2013", June 19-21, 2013, Svit. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, s. 258--262. ISBN 978-80-227-3959-7.

Occurence and degradation of carbamazepine in wastewaters
Mackuľak, Tomáš - Bodík, Igor - Škubák, Jaroslav - Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana
Occurence and degradation of carbamazepine in wastewaters. In Proceedings from 33rd International Symposium "Industrial Toxicology 2013", June 19-21, 2013, Svit. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, s. 212--217. ISBN 978-80-227-3959-7.

Odstraňovanie nebezpečných kovov z priesakov skládok pomocou vodných rastlín
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Pokorná, Lýdia - Jokrllová, Jana
Odstraňovanie nebezpečných kovov z priesakov skládok pomocou vodných rastlín. In Analytika v geológii a v životnom prostredí 2013. Spišská Nová Ves, 13. - 15. 11. 2013 : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 197--203. ISBN 978-80-89343-87-4.

Odstraňovanie toxických kovov z priesakových vôd zo skládok odpadov pomocou vodných rastlín
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Kunštek, Michal - Drtil, Miloslav
Odstraňovanie toxických kovov z priesakových vôd zo skládok odpadov pomocou vodných rastlín. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : Zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, SR, 14.-16.10.2013. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013, s. 276--280. ISBN 978-80-89062-94-2.

Photoreduction of carbon dioxide to useful fuels
Jokrllová, Jana - Čík, Gabriel - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava
Photoreduction of carbon dioxide to useful fuels. In Proceedings from 33rd International Symposium "Industrial Toxicology 2013", June 19-21, 2013, Svit. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013, s. 146--150. ISBN 978-80-227-3959-7.

Possible ways of carbon dioxide reduction into organic components of fuels
Jokrllová, Jana - Takáčová, Alžbeta - Čík, Gabriel
Possible ways of carbon dioxide reduction into organic components of fuels. In 46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava: VÚRUP, 2013, s. 1. ISBN 978-80-969792-4-0.

Pretreatment leachate from landfills containing petroleum industrial pollution
Mackuľak, Tomáš - Bodík, Igor - Takáčová, Alžbeta - Drtil, Miloslav
Pretreatment leachate from landfills containing petroleum industrial pollution. In 46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava: VÚRUP, 2013, s. 1. ISBN 978-80-969792-4-0.

Purification of landfill leachate by ultrasound
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Bodík, Igor - Kunštek, Michal
Purification of landfill leachate by ultrasound. In Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, s. 166--172. ISBN 978-80-89475-09-4.

Removal of oil pollution from the wastewater
Mackuľak, Tomáš - Bodík, Igor - Mosný, Michal - Takáčová, Alžbeta
Removal of oil pollution from the wastewater. In 46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava: VÚRUP, 2013, s. 1. ISBN 978-80-969792-4-0.

Účinnok imobilizovanej metylénovej modrej aktivovanej svetelným zdrojom na mikroorganizmy
Smolinská, Miroslava - Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Jokrllová, Jana - Čík, Gabriel
Účinnok imobilizovanej metylénovej modrej aktivovanej svetelným zdrojom na mikroorganizmy. In VODA 2013 : 10. bienální konference. Sborník přednášek a posterových sdělení. Poděbrady,ČR, 18.-20.9.2013. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013, s. 441--444. ISBN 978-80-263-0506-4.

Účinok imobilizovanej metylénovej modrej aktivovanej svetelným zdrojom na mikroorganizmy
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Čík, Gabriel
Účinok imobilizovanej metylénovej modrej aktivovanej svetelným zdrojom na mikroorganizmy. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov. Jasná, 21.-24.3.2013 : Zborník krátkych článkov. Bratislava-Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013, s. 191--196. ISBN 978-80-971422-0-9.

Zníženie koncemtrácie chlorofylu (a) ako odozva na biosorpciu kovov
Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Mackuľak, Tomáš - Jokrllová, Jana - Kunštek, Michal - Pokorná, Lýdia - Čík, Gabriel - Kijovská, Lívia - Semerád, Milan
Zníženie koncemtrácie chlorofylu (a) ako odozva na biosorpciu kovov. In Analytika v geológii a v životnom prostredí 2013. Spišská Nová Ves, 13. - 15. 11. 2013 : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013, s. 187--195. ISBN 978-80-89343-87-4.

Jozef Mikulec, Trendy v predaji prémiových palív, PETROLsummit 2013, Praha, 23.10.2013, ČR

Jozef Mikulec, Pokroky v katalýze a rafinérsky priemysel, Odborný seminár „Uhľovodíkové technológie“, konaný pri príležitosti 70. narodenín profesora Martina Bajusa, Bratislava, 30.1.2013, 

 

Projekt Algafix

Mikulec J., Banič M., Cvengroš J., Joríková Ľ.: Catalytic hydrotreatment of algae oil, XIth European Congress on Catalysis "20 years of European Catalysis... and beyond". Lyon, France, 1.-6.9.2013.

Mikulec J., Kušnír P., Polakovičová G., Ležovičová V., Kubinec R., Cvengroš J.: Integrovaná konverzia mikrorias na biopalivá. International conference on chemical technology – ICCT 2013, Mikulov, Česká republika, 8.-10.4.2013, ISBN 1978-80-86238-37-1.

Fotobioreaktory na kultiváciu mikrorias  pre výrobu palív

Marian Peciar, Peter Peciar, Roman Fekete, Jozef Mikulec, International conference on chemical technology – ICCT 2013, Mikulov, Česká republika, 8.-10.4.2013, ISBN 1978-80-86238-37-1.

Vasilkovová B., Cvengrošová Z., Buzetzki E., Mikulec J., Cvengroš J.: Metylestery mastných kyselín z mikrorias. International conference on chemical technology – ICCT 2013, Mikulov, Česká republika, 8.-10.4.2013, ISBN 1978-80-86238-37-1.

Marek Banič, Ľudmila Joríková, Róbert Kubinec, Jaroslav Blaško, Jozef Mikulec

Charakterizácia lipidov extrahovaných z mikrorias. International conference on chemical technology – ICCT 2013, Mikulov, Česká republika, 8.-10.4.2013, ISBN 1978-80-86238-37-1.

Marek Banič, Ľudmila Joríková, Lýdia Pokorná

Charakterizácia lipidov extrahovaných z mikrorias, In CHISA 2013 - 60. konference chemického a procesního inženýrství, 14.-17.října 2013, Srní, Šumava. Sborník [elektronický zdroj]. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013, s. 14. ISBN 978-80-02-02500-

Vasilkovová B., Cvengrošová Z., Kuliček J., Mikulec J., Cvengroš J.: Preparation of methylesters from microalgae oil. Proceedings, 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, ISBN: 978-80-969792-4-0.

Vasilkovová B., Cvengrošová Z., Kuliček J., Mikulec J., Cvengroš J.: Biofuels from microalgae oil. Proceedings, 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, ISBN: 978-80-969792-4-0.

Jozef Mikulec, Patrik Kušnír, Gabriela Polakovičová, Vladimíra Ležovičová

Carbon dioxide utilization for integrated biogas production, 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, ISBN: 978-80-969792-4-0.

 

 

Projekt Biointegra

Jozef Mikulec, Marek Banič, Ľudmila Joríková, Robert Kubinec, Ján Cvengroš, Božena Vasilkovová, Jarmila Štepková, Katalytická hydrogenácia bioolejov z flash pyrolýzy na heterogénnych katalyzátoroch, International conference on chemical technology – ICCT 2013, Mikulov, Česká republika, 8.-10.4.2013, ISBN 1978-80-86238-37-1.

Augustínová J., Cvengrošová Z., Mikulec J., Vasilkovová B., Cvengroš J.: Fractionation of the biooil from biomass fast pyrolysis. Proceedings, 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, ISBN: 978-80-969792-4-0

Augustínová J., Cvengrošová Z., Mikulec J., Vasilkovová B., Cvengroš J.: Upgrading of biooil from fast pyrolysis. Proceedings, 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, ISBN: 978-80-969792-4-0

Jozef Mikulec, Marek Banič, Ľudmila Joríková, Stanislava Marčeková :Katalytická hydrogenácia bioolejov z fast pyrolýzy na heterogénnych katalyzátoroch, In CHISA 2013 - 60. konference chemického a procesního inženýrství, 14.-17.října 2013, Srní, Šumava. Sborník Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013, s. 14. ISBN 978-80-02-02500-9.

Cvengroš J., Cvengrošová Z., Buzetzki E., Augustínová J., Vasilkovová B., Mikulec J.: Biooleje z rýchlej pyrolýzy biomasy, Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot - stav a rozvoj do roku 2020. Brno, ČR, 28.6.2013

J. Cvengroš, Z. Cvengrošová, J. Augustínová, B. Vasilkovová, E. Buzetzki:  Možnosti spracovania odpadov z biomasy na biooleje a palivá. Predseminár konferencie 46th  International Conference of Petroleum Processing. Bratislava, SR, 7.6.2013, 12 strán.

ROK 2012

Biodegradácia benzo(a)pyrénu pomocou rias
Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Olejníková, Petra - Čík, Gabriel - Nagyová, Slávka
Biodegradácia benzo(a)pyrénu pomocou rias. In Priemyselná toxikológia 2012 : 32.vedecké sympózium, 20.-22.júna 2012, Svit, Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012, s. 281--288. ISBN 978-80-227-3722-7.

Biosorpcia chrómu využitím riasy Chlorella kessleri
Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Mackuľak, Tomáš - Olejníková, Petra - Čík, Gabriel - Nagyová, Slávka
Biosorpcia chrómu využitím riasy Chlorella kessleri. In Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2012, s. 194--199. ISBN 978-80-970896-0-3.

Biosorpcia kovu s využitím riasy
Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Kušnír, Patrik - Čík, Gabriel
Biosorpcia kovu s využitím riasy. In Utilizácia CO2 na produkciu rias a biometánu [elektronický zdroj]. Bratislava: VURUP, Slovnaft a.s., 2012, s. 14. ISBN 978-80-969792-3-3.

Degradácia vybraných typov cyklických siloxánov ako potenciálny zdroj znečistenia životného prostredia
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Prousek, Jozef - Bodík, Igor - Drtil, Miloslav
Degradácia vybraných typov cyklických siloxánov ako potenciálny zdroj znečistenia životného prostredia. Chemické listy Vol. 106, Iss. 12. s. 1129--1133. ISSN 0009-2770.

Degradation of selected types of cyclic siloxanes by fenton reaction
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Bodík, Igor - Smolinská, Miroslava
Degradation of selected types of cyclic siloxanes by fenton reaction. In Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : Tatranské Matliare, 21.-25.5.2012. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012, s. 1524--1529. ISBN 978-80-89475-04-9.

Dezinfekcia vody
Kunštek, Michal - Ilavský, Ján - Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš
Dezinfekcia vody. In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Kočovce, SR, 21.-23.11.2012. Bratislava: STU v Bratislave SvF KZEI, 2012, s. 194--208. ISBN 978-80-227-3816-3.

Effect of photoactive dye on bacteria contained in activated sludge
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta
Effect of photoactive dye on bacteria contained in activated sludge. Acta Chimica Slovaca Vol. 5, No. 2. s. 164--168. ISSN 1337-978X.

Fixácia oxidu uhličitého, extrakcia a hodnotenie zloženia lipidov vybraných kmeňov rias vhodných na výrobu biopalív
Kušnír, Patrik - Takáčová, Alžbeta - Kubinec, Róbert - Mikulec, Jozef - Polakovičová, Gabriela - Orságová, Anna
Fixácia oxidu uhličitého, extrakcia a hodnotenie zloženia lipidov vybraných kmeňov rias vhodných na výrobu biopalív. In Aprochem 2012, 21. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí, 23.-25.4.2012, Kouty nad Desnou, Jesenníky : Sbořník přednášek a CD-Rom [elektronický zdroj]. Praha: PCHE - PetroChemEng, Praha, 2012, s. 9. ISBN 978-80-02-02376-0.

Influence of selected biowaste materials pre-treatment on their anaerobic digestion
Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Hutňan, Miroslav - Olejníková, Petra
Influence of selected biowaste materials pre-treatment on their anaerobic digestion. Chemical Papers Vol. 66, Iss. 2. s. 129--137. ISSN 0366-6352.

Odstraňovanie toxických kovov z reálnych priemyselných vôd pomocou sladkovodných rias a pokročilých oxidačných procesov
Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Čacho, František
Odstraňovanie toxických kovov z reálnych priemyselných vôd pomocou sladkovodných rias a pokročilých oxidačných procesov. In Odpadové vody 2012 : Zborník prednášok 7. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR, 17.-19.2012. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2012, s. 145--149. ISBN 978-80-970896-2-7.

Reduction of ostazine dyes photodynamic effect by Fenton reaction
Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Olejníková, Petra - Prousek, Jozef - Takáčová, Alžbeta
Reduction of ostazine dyes photodynamic effect by Fenton reaction. Chemical Papers Vol. 66, Iss. 2. s. 156--160. ISSN 0366-6352.

Systém metylénová modrá/zeolit ZSM-5 - účinnejší fotokatalyzátor vo fotoinaktivácii patogénnych mikroorganizmov
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Šušoliak, Miloš - Čík, Gabriel
Systém metylénová modrá/zeolit ZSM-5 - účinnejší fotokatalyzátor vo fotoinaktivácii patogénnych mikroorganizmov. In Geochémia 2012 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, Bratislava 6. - 7.december 2012. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012, s. 147--148. ISBN 978-80-89343-72-0.

Testovanie toxicity fotoaktívneho farbiva na vybraných druhoch baktérií obsiahnutých v aktivovanom kale
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Čík, Gabriel
Testovanie toxicity fotoaktívneho farbiva na vybraných druhoch baktérií obsiahnutých v aktivovanom kale. In Kaly a Odpady 2012, 15.-16. marec 2012, Banská Bystrica : Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2012, s. 176--179. ISBN 978-80-970896-0-3.

The efficiency of methylene blue/zeolite ZSM-5 system for photoinactivation of Staphylococcus aureus and Candida albicans
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Čík, Gabriel
The efficiency of methylene blue/zeolite ZSM-5 system for photoinactivation of Staphylococcus aureus and Candida albicans. In CESAR 2012, Central European Symposium on Antimicrobial Resisatance. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2012, s. 55. ISBN 978-953-7778-04-0.

Utilization of algae in the treatment of landfill and industrial water
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Bodík, Igor - Čacho, František
Utilization of algae in the treatment of landfill and industrial water. In Proceedings of the 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering [elektronický zdroj] : Tatranské Matliare, 21.-25.5.2012. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012, s. 236--243. ISBN 978-80-89475-04-9.

Využitie heterogénneho systému na báze zeolitu a porfyrínu v ochrane biologicky kontaminovaného životného prostredia
Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Čík, Gabriel
Využitie heterogénneho systému na báze zeolitu a porfyrínu v ochrane biologicky kontaminovaného životného prostredia. In Odpadové vody 2012 : Zborník prednášok 7. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR, 17.-19.2012. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2012, s. 90--94. ISBN 978-80-970896-2-7.

Využitie systému zeolit-MB a zeolit-TMPyP vo fotodynamickej inaktivácii Escherichia coli
Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel - Takáčová, Alžbeta
Využitie systému zeolit-MB a zeolit-TMPyP vo fotodynamickej inaktivácii Escherichia coli. In Priemyselná toxikológia 2012 : 32.vedecké sympózium, 20.-22.júna 2012, Svit, Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012, s. 289--296. ISBN 978-80-227-3722-7.

Zníženie koncentrácie chrómu v odpadovej vode využitím riasy Chlorella sp.
Takáčová, Alžbeta - Šušoliak, Miloš - Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel
Zníženie koncentrácie chrómu v odpadovej vode využitím riasy Chlorella sp. In Geochémia 2012 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, Bratislava 6. - 7.december 2012. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012, s. 158--159. ISBN 978-80-89343-72-0.

Gabriela Polakovičová, Slávka Nagyová, Patrik Kušnír, Jozef Mikulec: Čistenie vzdušniny obsahujúcej ETBE procesom biofiltrácie, Aprochem 2012, Kouty n. Děsnou, 23.-25.4.2012.

Gabriela Polakovičová, Slávka Nagyová, Patrik Kušnír, Jozef Mikulec: Čistenie vzdušniny obsahujúcej ETBE procesom biofiltrácie, OZE 2012, Kouty n. Děsnou, 25.-27.4.2012, ISBN: 978-80-85990-21- 8.

 

Algafix

Róbert Kubinec, Jaroslav Blaško, Renáta Górová, Gabriela Addová, Ivan Ostrovský, Ladislav Soják, Peter Podolec, Alexandra Szabóová, Jozef Višňovský, Jozef Mikulec: GC-MS analýza mastných kyselín v riasach. Chemické Listy 106 (2012) 297.                     

Patrik Kušnír, Róbert Kubinec, Jozef Mikulec, Gabriela Polakovičová, Alžbeta Takáčová,  Marek Banič, Anna Orságová: Fixácia oxidu uhličitého, extrakcia a hodnotenie zloženia lipidov vybraných kmeňov rias vhodných na výrobu biopalív, , Aprochem 2012, Kouty n. Děsnou, 23.-25.4.2012.

Jozef Mikulec, Miroslav Dolnák, Ján Cvengroš, Andrea Kleinová, Ľudmila Joríková : Využitie kukuričného oleja na výrobu palív,  Aprochem 2012, Kouty n. Děsnou, 23.-25.4.2012.

Jozef Mikulec, Gabriela Polakovičová, Patrik Kušnír: Možnosti kultivácie a využitia rias na výrobu palív, Techagro 2012, 3.4.2012 Brno, ISBN 978-80-86884-66-2.

Patrik Kušnír, Róbert Kubinec, Jozef Mikulec, Gabriela Polakovičová: Fixácia oxidu uhličitého, extrakcia a hodnotenie zloženia lipidov vybraných kmeňov rias vhodných na výrobu biopalív, OZE 2012, Kouty n. Děsnou, 25.-27.4.2012, ISBN: 978-80-85990-21- 8.,

Jozef Mikulec, Miroslav Dolnák, Ján Cvengroš, Andrea Kleinová, Ľudmila Joríková: Využitie kukuričného oleja na výrobu palív, OZE 2012, Kouty n. Děsnou, 25.-27.4.2012, ISBN: 978-80-85990-21- 8.

Jozef Mikulec, Ján Cvengroš, Andrea Kleinová, Tomáš Cvengroš, Ľudmila Joríková: Utilization of waste corn oil for biodiesel production, Biofuel International Exhibition & Conference, 20.-21.11.2012, Antwerp, Belgium.

Gabriela Polakovičová, Patrik Kušnír, Slávka Nagyová, Jozef Mikulec: Process Integration of Algae Production and Anaerobic Digestion,15th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2012.,

Gabriela Polakovičová, Patrik Kušnír, Slávka Nagyová, Jozef Mikulec: Process Integration of Algae Production and Anaerobic Digestion,CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS , VOL. 29, 2012, ISBN 978-88-95608-20-4, ISSN 1974-9791.

A. Kleinova, Z. Cvengrošová, J. Rimarčík, E. Buzetzki, J. Mikulec, J. Cvengroš: Biofuels from algae,20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012.

Jozef Mikulec, Ján Cvengroš, Andrea Kleinová, Tomáš Cvengroš, Ľudmila Joríková: The use of corn oil for biodiesel production, European Biodiesel 2012 Conference, Cracow, June 13-14, 2012, Photobioreactor for Biomass Production.

Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar, Patrik Kušnír: Photobioreactor for Biomass Production, 39th International Conference of SSChE, 21.-25.5.2012, Tatranské Matliare, ISBN: 978-80-89475-04-9, p. 116-121.

 

ROK 2011

Anaerobic Digestion of Micro-algae
Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Kušnír, Patrik - Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel
Anaerobic Digestion of Micro-algae. In ADSW&EC 2011, International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, Vienna, August 28 - September 01, 2011. University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, 2011.

Benzothiazole degradation by mixture of enzymes
Mackuľak, Tomáš - Škubák, Jaroslav - Takáčová, Alžbeta - Prousek, Jozef
Benzothiazole degradation by mixture of enzymes. In 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. Tatranské Matliare, May 23-27, 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, s. 908--915. ISBN 978-80-227-3503-2.

Identifikácia zdrojov siloxánov a ich vplyv na produkciu a kvalitu bioplynu
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Mikulec, Jozef
Identifikácia zdrojov siloxánov a ich vplyv na produkciu a kvalitu bioplynu. In Bioplyn 2011, medzinárodná konferencia, 19.-20. apríl 2011, České Budějovice. GAS, 2011, ISBN 978-80-86176-41-3.

Increasing of methane yields based on substrate type
Takáčová, Alžbeta - Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Olejníková, Petra - Hutňan, Miroslav
Increasing of methane yields based on substrate type. In 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. Tatranské Matliare, May 23-27, 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, s. 1395--1402. ISBN 978-80-227-3503-2.

Lygnolitic material degradation by mixture of enzymes
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Smolinská, Miroslava - Drtil, Miloslav
Lygnolitic material degradation by mixture of enzymes. In 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. Tatranské Matliare, May 23-27, 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, s. 916--922. ISBN 978-80-227-3503-2.

Možnosti čistenia farebných odpadových vôd pomocou Fentonovej reakcie
Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Takáčová, Alžbeta - Bodík, Igor
Možnosti čistenia farebných odpadových vôd pomocou Fentonovej reakcie. In VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011. CzWA, 2011, s. 119--123. ISBN 978-80-263-0045-8.

Možnosti využitia skleníkového plynu - CO2 ako chemickej suroviny
Takáčová, Alžbeta - Čík, Gabriel - Smolinská, Miroslava
Možnosti využitia skleníkového plynu - CO2 ako chemickej suroviny. In Ochrana ovzdušia = Air Protection 2011 : Zborník=Proceedings. Bratislava: Kongres STUDIO,spol. s.r.o., 2011, s. 120--123. ISBN 978-80-89565-01-6.

Photoantimicrobial effect of the dyes in biological experiments
Mackuľak, Tomáš - Smolinská, Miroslava - Olejníková, Petra - Takáčová, Alžbeta
Photoantimicrobial effect of the dyes in biological experiments. In 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. Tatranské Matliare, May 23-27, 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, s. 823--829. ISBN 978-80-227-3503-2.

Polyvinylchloride and Polystyrene are not Inert in Wild nature
Mackuľak, Tomáš - Prousek, Jozef - Takáčová, Alžbeta - Škubák, Jaroslav
Polyvinylchloride and Polystyrene are not Inert in Wild nature. In ADSW&EC 2011, International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, Vienna, August 28 - September 01, 2011. University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, 2011.

Production of Methane from Cellulolytic Material by Mixture of Enzymes
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Špalková, Viera - Smolinská, Miroslava - Bodík, Igor
Production of Methane from Cellulolytic Material by Mixture of Enzymes. In ADSW&EC 2011, International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, Vienna, August 28 - September 01, 2011. University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, 2011.

Rozklad polyvinylchloridu a polystyrénu v životnom prostredí
Mackuľak, Tomáš - Prousek, Jozef - Takáčová, Alžbeta
Rozklad polyvinylchloridu a polystyrénu v životnom prostredí. In Anaerobie 2011, Klatovy, 14 - 15. september 2011. CzWA, 2011, s. 179--182. ISBN 978-80-260-0449-3.

Use of Algae for waste water treatment
Takáčová, Alžbeta - Olejníková, Petra - Čík, Gabriel - Smolinská, Miroslava - Kušnír, Patrik
Use of Algae for waste water treatment. In INTERFACES 2011, 28-30 September 2011, Sopron, Hungary. Sopron, Hungary: 2011, ISBN 978-963-9970-16-8.

Utilization of photodynamic effect for inactivation of Candida albicans by ZSM-5-MB composite
Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel - Takáčová, Alžbeta - Hudecová, Daniela
Utilization of photodynamic effect for inactivation of Candida albicans by ZSM-5-MB composite. In Power of Fungi and Mycotoxins in Health and Disease 2011, 19th - 22nd October 2011, Primošten, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2011, s. 43. ISBN 978-953-7778-01-9.

Využitie modifikovaného zeolitu typu ZSM-5-TMPyP vo fotodynamickej inaktivácii petogénnych mikroorganizmov
Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel - Takáčová, Alžbeta
Využitie modifikovaného zeolitu typu ZSM-5-TMPyP vo fotodynamickej inaktivácii petogénnych mikroorganizmov. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : odborný seminár. Bratislava, SR, 22. 6. 2011. Bratislava: STU v Bratislave, 2011, s. 128--135. ISBN 978-80-227-3522-3.

ZSM-5-TMPyP composite as photoagent in the inactivation of pathogenic microorganisms
Smolinská, Miroslava - Čík, Gabriel - Takáčová, Alžbeta
ZSM-5-TMPyP composite as photoagent in the inactivation of pathogenic microorganisms. In 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. Tatranské Matliare, May 23-27, 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, s. 1250--1255. ISBN 978-80-227-3503-2.

Zvyšovanie produkcie biovodíka a metánu z celulózových substrátov pomocou zmesi enzýmov
Mackuľak, Tomáš - Takáčová, Alžbeta - Lehotská, Soňa
Zvyšovanie produkcie biovodíka a metánu z celulózových substrátov pomocou zmesi enzýmov. In Bioplyn 2011, medzinárodná konferencia, 19.-20. apríl 2011, České Budějovice. GAS, 2011, ISBN 978-80-86176-41-3.

Algafix

Jozef Mikulec, Andrea Kleinová, Ján Cvengroš, , Ľudmila Joríková, Marek Banič:Catalytic transformation of tall oil into biocomponent of diesel fuel,International Journal of Chemical Engineering, Volume 2012(2012) article ID 215258.

A. Takáčová, T. Mackuľak, P. Kušnír, M. Smolinská, G. Čík: Anaerobic Digestion of Micro-algae, International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, Viedeň, 28.8-1.9.-2009.

Jozef Mikulec, Ján Cvengroš, Ľudmila Joríková, Marek Banič: Biodiesel and/or green diesel: Use of  waste feedstock, Interfaces 11, Sopron, 28.-30.9.2011, ISBN 978-963-9970-21-2.

A. Takáčová, P. Olejníková, G. Čík, M. Smolinská, P. Kušnír: Use of algae for waste water treatment, Interfaces 11, Sopron, 28.-30.9.2011, ISBN 978-963-9970-21-2.

Jozef Mikulec: Legislatíva a používanie obnoviteľných zdrojov energie v Strednej Európe so zreteľom na motorové palivá, Seminár „Udržateľné spracovanie ropy vs. obnoviteľné zdroje energie“, Hotel Gate One, 14.6.2011, Bratislava.

Michal Šingliar, Jozef Mikulec: Hodnotenie udržateľného rozvoja („Sustainability development“) v sektore spracovania ropy, Seminár „Udržateľné spracovanie ropy vs. obnoviteľné zdroje energie“ , Hotel Gate One, 14.6.2011, Bratislava.

Jozef Mikulec,. Ján Cvengros: Bionafta a/alebo nafta z obnoviteľných zdrojov: Využitie odpadových surovín, Aprochem 2011, Kouty n. Děsnou,

Ľubomír Švantner, Jozef Mikulec,  Ludmila Joríková, Marek Banič: Hodnotenie frakcií z krakovania plastov na prevádzkovej jednotke, Aprochem 2011, Kouty n. Děsnou,

Jozef Mikulec, Ľubomír Švantner, Ivan Vailing: Evaluation and use of the fractions from cracking of waste plastics on production unit, 6th International Symposium on Feedstock Recycling

of Polymeric Materials, Toledo, Spain.

 Jozef Mikulec, Ján Cvengroš: Technológie výroby biopalív druhej generácie z odpadových surovín, International slovak Biomass Forum, Bratislava, 2011.

 

Rok 2006

Bratský, D., Stacho, D.: Možnosti aplikácie bioetanolu do motorovej nafty. 12. Konference REOTRIB 2006, Červenohorské Sedlo, 2006. Sborník přednášek ss. 170-177, ISBN 80-7080-606-6.

Chovancová, I., Vlčáková, A.: Monitoring of Content Heavy Metals in Contaminated Soils. VII European Furnace Symposium on Atomic Absorption Spectrometry, Electro-thermal Vaporization and atomization (VII EFS) and XII Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry (XII SSC), St. Petersburg ( Russia), 2006.

Slezáčková, M., Bratský, D.: Kvalita motorových palív na čerpacích staniciach v Slovenskej republike. 7. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2006. Vysoké Tatry, 2006. Zborník prednášok ss. 196-212, ISBN 80-968011-3-9.

 

Stacho, D., Bratský, D.: Impact of Bioethanol, RME & RFO-ME on Diesel Engine Power Output and Exhaust Emission Characteristics . 7 th International Symposium Motor Fuels 2006. The High Tatras, 2006. Proceedings pp. 558-572, ISBN 80-968011-3-9.

Mikulec, J., Miškove, M., Stacho, D., Kocsisová, T., Paligová, J., Cvengroš, J.: Cetánové čísla vybraných FAME a FAEE – Predpoveď cetánového čísla zo zloženia esterov. 7. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2006. Vysoké Tatry, 2006. Zborník prednášok ss. 634-644, ISBN 80-968011-3-9.

Miškove, M., Bratský, D., Cvengroš, J., Paligová, J.: Nízkoteplotné vlastnosti vybraných FAME a FAEE a ich vplyv na nízkoteplotné vlastnosti motorovej nafty. 7. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2006. Vysoké Tatry, 2006. Zborník prednášok ss. 660-667, ISBN 80-968011-3-9.

 

Miškove, M., Bratský, D., Cvengroš, J., Paligová, J.: Nízkoteplotné vlastnosti vybraných FAME a FAEE a ich vplyv na nízkoteplotné vlastnosti motorovej nafty. 7. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2006. Vysoké Tatry, 2006. Zborník prednášok ss. 660-667, ISBN 80-968011-3-9.

Kocsisová, T., Cvengroš, J., Mikulec, J., Stacho, D.: Aditívy do palív na báze cyklických éterov glycerolu. 7. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2006. Vysoké Tatry, 2006. Zborník prednášok ss. 694-704, ISBN 80-968011-3-9.

Vrbová, M., Vlčáková, A.: Sledovanie kvality pohonných hmôt a olejov uskladnených v ŠHR. Konferencia Krízové riadenie v oblasti štátnych hmotných rezerv, Banská Bystrica, 2006. Zborník prednášok ss.147-166.

Bratský, D., Stacho, D.: Role of Additives in Improving of Diesel Fuel Properties. 39 th Symposium FUELS 2006, Zadar ( Croatia), 2006. Paper No.: B12.

Slezáčková, M., Bratský, D., Stacho, D.: Quality of Motor Fuels in Slovakia. 39 th Symposium FUELS 2006, Zadar ( Croatia), 2006. Paper No.: C1.

Bratský, D., Stacho, D.: Production and Application of Bio-fuels in Slovakia - History & Future Perspectives . 16 th International Symposia on Alcohol Fuels, Rio de Janeiro, 2006.

Mikulec, J., Miškove, M.: Catalytic and Thermal Cracking of Selected Polyolefins. 17 th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, 2006. CD Proceedings, Paper H2.3, 15 p.

Joríková, Ľ., Slezáčková, M., Vlčáková, A.: Analytické hodnotenie FAME – vybrané analýzy. Workshop – Chémia bionafty a vedľajších produktov. Prievidza, 2006.

Rok 2005

 

Bratský, D., Slezáčková, M.: Monitorovanie kvality motorových palív na čerpacích staniciach v Slovenskej republike. Ropa, uhlie a petrochémia, 2005. Vol. 47, No. 1-2, ss. 47-50. ISSN 1335-7727.

Mikulec, J., Miškove, M., Masarovič, F., Maďar, I.: Tepelné a katalytické krakovanie polyolefínov. Potenciálne využitie kvapalných produktov. Ropa, uhlie a petrochémia, 2005. Vol. 47, No. 1-2, ss. 83-87. ISSN 1335-7727.

Bratský, D., Slezáčková, M.: Trh motorových palív na Slovensku. 14. Konference APROCHEM 2005, Milovy, 2005. Sborník přednášek ss. 254-261, ISBN 80-02-01755-2.

Mikulec, J., Miškove, M., Masarovič, F., Maďar, I.: Tepelné a katalytické krakovanie polyolefínov. Potenciálne využitie kvapalných produktov. 14. Konference APROCHEM 2005, Milovy, 2005. Sborník přednášek ss. 94-104, ISBN 80-02-01755-2.

 

Slezáčková, M., Bratský, D.: Možnosti aplikácie FT-IR pri kontrole kvality motorových palív. 14. Konference APROCHEM 2005, Milovy, 2005. Sborník přednášek ss. 361-365, ISBN 80-02-01755-2.

Bratský, D., Stacho, D.: Possible Applications of Bio-ethanol, RME & RFO-ME in Diesel Fuel. 15 th International Symposia on Alcohol Fuels, San Diego, 2005, CD Proceedings pp. 114-126.

Stacho, D., Bratský, D.: Motorové nafty s obsahom bio-zložiek. 11. Konference REOTRIB 2005, Červenohorské sedlo, 2005. Sborník přednášek ss. 10-25, ISBN 80-7080-562-5.

 

Bratský, D., Slezáčková, M.: Monitorovanie kvality motorových palív na čerpacích staniciach v Slovenskej republike. 11. Konference REOTRIB 2005, Červenohorské sedlo, 2005. Sborník přednášek ss. 29-43, ISBN 80-7080-562-5.

Mikulec, J., Miškove, M., Masarovič, F., Maďar, I.: Thermal and Catalytic Cracking of Polyolefins as Tertiary Recycling Method: Use of Liquid Products in Refinery and Petrochemistry. INTERFACES ´05, Sopron (H), 2005. Proceedings pp. 67-79, ISBN 963 9319 50 3.

Bratský, D., Slezáčková, M.: Motor Fuels Quality Monitoring in Slovak Republic. INTERFACES ´05, Sopron (H), 2005. Proceedings pp. 217-224, ISBN 963 9319 50 3.

Joríková, Ľ., Schwartzová, I., Turayová, Z.: Positive Test on Solvent Yellow 124 in Presence of Nitrogen Aromatic Compounds in Unmarked Diesel Oil. INTERFACES ´05, Sopron (H), 2005. Proceedings pp. 241-244,

 

SBN 963 9319 50 3.

Chovancová, I.: Vznik odpadových olejov podľa spôsobu ich použitia. Analytické hodnotenie. Konferencia - Nakladanie s odpadnými olejmi v SR. Vyhne, 2005. CD Zborník, ISBN 80-969366-8-9.

Bratský, D., Stacho, D.: Components from Renewable Sources Suitable for Diesel Fuels. 42 nd International Petroleum Conference, Bratislava, 2005. CD Proceedings 9 p. ISBN 80-969371-2-X.

Kocsisová, T., Cvengroš, J., Mikulec, J., Stacho, D., Bratský, D.: Fuel Additives Based on By-products from Methyl Esters Production. 42 nd International Petroleum Conference, Bratislava, 2005. CD Proceedings 10 p. ISBN 80-969371-2-X.

Mikulec, J., Stacho, D., Bratský, D., Kocsisová, T., Paligová, J., Cvengroš, J.: Cetane Number of Methyl Esters Based on Vegetable Oils and Animal Fats. 42 nd International Petroleum Conference, Bratislava, 2005. CD Proceedings 11 p.
ISBN 80-969371-2-X.

Mikulec, J., Stacho, D., Bratský, D., Kocsisová, T., Paligová, J., Cvengroš, J.: Tribological Parameters of Fatty Acid Alkyl Esters. 42 nd International Petroleum Conference, Bratislava, 2005. CD Proceedings 6 p.
ISBN 80-969371-2-X.

Mikulec, J., Miškove, M., Masarovič, F., Maďar, I.: Thermal and Catalytic Cracking of Polyolefins. 42 nd International Petroleum Conference, Bratislava, 2005. CD Proceedings 14 p. ISBN 80-969371-2-X.

Bratský, D., Stacho, D.: Impact of Motor Gasoline Additive Treatment on Acceleration, Power Output and Exhaust Emission Characteristics. Fuels and Lubricants, Vol. 44, No. 3, pp. 195-215, 2005.
ISSN 0350-350X.

Bratský, D., Lábaj, J., Stacho, D.: Impact of Ethanol Addition in Diesel on Power Output and Exhaust Emission Characteristics, 5 th International Colloquium Fuels 2005, Ostfildern (D), 2005. Proceedings Supplement pp. 31-42, ISBN 3-924813-59-0.

Rok 2004

Bratský, D., Stacho, D.: Aditivácia motorových náft. 10. Konference REOTRIB 2004, Velké Losiny, 2004. Sborník přednášek ss. 21-27, ISBN 80-7080-537-4.

Jánošík, Š., Liďáková, A., Dvořáček, M., Stacho, D.: Kde sú hranice. 10. Konference REOTRIB 2004, Velké Losiny, 2004. Sborník přednášek ss. 97-98,
ISBN 80-7080-537-4.

Slezáčková, M.: Skúšky palív, olejov a mazív v akreditovaných laboratóriách Slovnaft VÚRUP, a. s. Odborný seminár - Mazivá pre chemický a gumárenský priemysel. Sprievodný odborný program 36. medzinárodného chemického veľtrhu INCHEBA 2004. Bratislava, 2004.

Chovancová, I., Vlčáková, A.: Monitoring and Determination of Selected Metals (Pb, Cr, Hg, Cd, Mn, Co, Ni, Cu) in Pack. XVII th Slovak Spectroscopic Conference. The High Tatras, 2004. Book of Abstracts p. 53,
ISBN 80-8073-167-5.

Bratský, D., Stacho, D.: Impact of Motor Gasoline Additive Treatment on Acceleration, Power Output and Exhaust Emission Characteristics. 37 th Symposium FUELS 2004, Šibenik/Solaris (Croatia), 2004. Paper No.: B-1, 13 p.

Mikulec, J., Cvengroš, J., Stacho, D.: Možnosti a obmedzenia výroby biopalív v SR. 6. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2004. Vyhne, 2004. Zborník prednášok, prednáška MF-2228, 11 s.
ISBN 80-968011-3-9.

Rok 2003

Bratský, D., Stacho, D.: Improvement of Motor Gasoline Properties by Additive Treatment. 41 st International Petroleum Conference, Bratislava, 2003. CD Proceedings 10 p.
ISBN 80-968981-6-7.

Bírová, A., Fodran, P., Hajasová, P., Stacho, D., Cvengroš, J.: Free Fatty Acids Based Technical Fluids. 41 st International Petroleum Conference, Bratislava, 2003. CD Proceedings 15 p.
ISBN 80-968981-6-7.

Joríková, Ľ., Turayová, Z.: Determination of Marker Yellow 124 in Diesel Fuel Containing Cracked Gasoils. 41 st International Petroleum Conference, Bratislava, 2003. CD Proceedings 3 p.
ISBN 80-968981-6-7.

Chovancová, I., Vlčáková, A.: Measuring and Verifying the Four Heavy Metals (Pb, Cr, Hg, Cd). Present in Packaging. 41 st International Petroleum Conference, Bratislava, 2003. CD Proceedings 6 p. ISBN 80-968981-6-7.

Slezáčková, M., Chorvátová, A.: Accredited Testing Laboratories Slovnaft VÚRUP, Inc. – Effective Help at Increasing of Petroleum Product Quality. 41 st International Petroleum Conference, Bratislava, 2003. CD Proceedings 3 p. ISBN 80-968981-6-7.

Bratský, D., Mikulec, J., Stacho, D.: Vplyv prísad na kvalitu motorových palív. 12. Konference APROCHEM 2003, Milovy, 2003. Sborník přednášek ss. 199-206, ISBN 80-02-01575-4.

Slezáčková, M., Chorvátová, A.: Akreditované skúšobné laboratóriá Slovnaft VÚRUP, a.s. – Účinná pomoc pri zvyšovaní kvality ropných výrobkov. 12. Konference APROCHEM 2003, Milovy, 2003. Sborník přednášek ss. 320-322, ISBN 80-02-01575-4.

Banič, M., Ruman, J.: GC analýza nenasýtených uhľovodíkov C 4 - C 7 v benzíne z FCC. 12. Konference APROCHEM 2003, Milovy, 2003. Sborník přednášek ss. 323-324, ISBN 80-02-01575-4.

Joríková, Ľ., Turayová, Z.: Stanovenie indikačnej látky Solvent Yellow 124 v motorových naftách obsahujúcich plynové oleje z procesu krakovania ťažkých ropných frakcií. 12. Konference APROCHEM 2003, Milovy, 2003. Sborník přednášek ss. 325-327, ISBN 80-02-01575-4.

Chovancová, I., Vlčáková, A.: Meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov - Pb, Cr, Hg, Cd v obaloch. 12. Konference APROCHEM 2003, Milovy, 2003. Sborník přednášek ss. 458-463, ISBN 80-02-01575-4.

Bratský, D., Stacho, D.: Aditivácia automobilových benzínov. 9. Konference REOTRIB 2003, Velké Losiny, 2003. Sborník přednášek ss. 11-18, ISBN 80-7080-516-1.

Bratský, D., Stacho, D.: Low Sulphur Motor Gasoline Lubricity. 4 th International Colloquium Fuels 2003, Ostfildern (D), 2003. Proceedings pp. 393-397, ISBN 3-924813-51-5.

Bratský, D.: Possible Improvement of Motor Gasoline Utility Properties by Additive Treatment. SILAQ Meeting. Sofia, 2003.

Bratský, D., Stacho, D., Šingliar, M.: Anti-wear Properties of Motor Gasolines. International Conference MATRIB 2003. Vela Luka – Island Korčula (Croatia), 2003. Proceedings pp. 7-16, ISBN 953-7040-01-1.

Mikulec, J., Bratský, D., Stacho, D., Pekár, D.: Motor Gasoline Octane Rating Improvement by Application of Monomethyl Aniline. Banias Refinery ( Syria), 2003.

Rok 2002

Mikulec, J., Stacho, D., Pekár, D., Bratský, D.: Aplikácia metylesteru repkového oleja (MERO) ako komponenty do motorových náft. 8. Konference REOTRIB 2002, Velké Losiny, 2002. Sborník přednášek ss. 161-175, ISBN 80-7080-481-5.

Bratský, D., Stacho, D.: Desiate výročie výroby UNIbenzínu na Slovensku. 5. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2002. Vyhne, 2002. Zborník prednášok, prednáška MF-2103, 9 s. ISBN 80-968011-3-9.

Mikulec, J., Stacho, D., Pekár, D., Bratský, D.: Možnosti aplikácie metylesteru repkového oleja pri kompaudácii motorových náft. 5. Medzinárodné sympózium Motorové Palivá 2002. Vyhne, 2002. Zborník prednášok, prednáška MF-2130, 16 s. ISBN 80-968011-3-9.

Mikulec, J., Stacho, D., Pekár, D., Bratský, D.: Performance and exhaust emission characteristics of diesel fuels containing rape seed oil methyl esters. INTERFACES 2002, Budapest, 2002.

Chovancová, I., Vlčáková, A., Javorová, B.: Determination of Some Metals in Greases by Atomic Absorption Spectrometry with Mineralization on Graphite Tube Surface. XVI th Slovak Spectroscopic Conference. Košice, 2002. Book of Abstracts p. 70.