Výrobky

Malotonážna výroba Slovnaft VÚRUP, a.s., ponúka svojim zákazníkom špecifický sortiment výrobkov malotonážnej chémie. Výrobu a predaj týchto produktov, ale aj plnenie úloh overovania technológií navrhnutých v spoločnosti, či rôzne zákazky podľa požiadaviek zákazníkov, zabezpečuje prevádzka Výroba a predaj špecialít.