Výskum

Výskumná a vývojová činnosť je jednou zo základných podnikateľských aktivít spoločnosti od jej založenia v roku 1952.

Technologické a personálne vybavenie umožňuje ponúkať partnerom spoluprácu pri výskume orientovanom na:

  • skúšky nových alebo inovovaných výrobkov v oblasti motorových palív pre zážihové, vznetové a prúdové motory, rozpúšťadiel, vykurovacích plynov a olejov, špecialít a prísad
  • skúšky alternatívnych motorových palív
  • merania výkonových a emisných charakteristík motorových vozidiel na valcovom dynamometri
  • vypracovávanie chemicko-inžnierskych podkladov pre rôzne stupne prípravy technickej a projektovej dokumentácie
  • riešenie chemicko-inžinierskych a procesných problémov výrobní a znižovanie nákladov

Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008, má akreditované laboratória podľa STN ISO 17 025.