• Služby a aktivityVykurovacie oleje a vákuové destiláty

  Vykurovacie oleje a vákuové destiláty

  Skúšky vykurovacích olejov v zmysle požiadaviek STN 65 7991

  Vlastnosť Skúšobná metóda
  Hustota pri 20°CSTN EN ISO 3675;
  STN EN ISO 12185
  Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
  Viskozita pri 40°CSTN EN ISO 3104
  Viskozita pri 80°CSTN EN ISO 3104
  Viskozita pri 100°CSTN EN ISO 3104
  Viskozita pri 150°CSTN EN ISO 3104
  Bod tekutostiSTN ISO 3016;
  ASTM D 97
  Bod tuhnutiaSTN 65 6072
  Bod vzplanutia PMSTN EN ISO 2719
  Bod vzplanutia podľa ClevelandaSTN EN 22592
  Obsah síryASTM D 1552
  Obsah vodySTN 65 0330;
  STN 65 6062
  Mechanické nečistotySTN 65 6080
  Uhlíkový zvyšokSTN EN ISO 10370;
  STN 65 6210;
  ASTM D 189
  Obsah popolaSTN EN ISO 6245
  Kyseliny a zásady rozpustné vo vodeSTN 65 6071
  VýhrevnosťSTN 65 6169

  Skúšky vykurovacích olejov na báze odpadových olejov v zmysle požiadaviek STN 65 6691

  Vlastnosť Skúšobná metóda
  Hustota pri 15 °CSTN EN ISO 3675;
  STN EN ISO 12185
  Bod vzplanutia PMSTN EN ISO 2719
  DestiláciaSTN EN ISO 3405
  Viskozita:
  pri 40 °C
  pri 100 °C
  STN EN ISO 3104
  Bod tekutostiSTN 65 6078
  Karbonizačný zvyšok (CCT)STN EN ISO 10370;
  STN 65 6210
  Obsah popolaSTN 65 6063
  Úsady (mechanické nečistoty)STN 65 6184;
  STN 65 6080
  Obsah vodySTN 65 6062
  Obsah sírySTN EN 24260;
  STN EN ISO 8754;
  STN EN ISO 14596
  Obsah chlóruSTN 65 6234
  VýhrevnosťSTN 65 6169

  Doplnkové / odporúčané metódy pre stanovenie vlastností vykurovacích olejov a vákuových destilátov

  Vlastnosť Skúšobná metóda
  HustotaSTN EN ISO 3838
  Vákuová destiláciaSTN 65 6208
  Obsah dusíkaASTM D 5762
  VanádASTM D 5185
  (modifikovaná metóda)
  NikelASTM D 5185
  (modifikovaná metóda)
  ŽelezoASTM D 5185
  (modifikovaná metóda)
  MeďASTM D 5185
  (modifikovaná metóda)
  SodíkASTM D 5185
  (modifikovaná metóda)
  Obsah asfalténovSTN 65 6073
  Obsah uhlíka, vodíkaASTM D 5291