• Služby a aktivityZeolity a katalyzátory

  Zeolity a katalyzátory

  Typické skúšky pre zeolity (prírodné a syntetické zeolity, hlinitokremičitany)

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Strata žíhaním pri 600°CSTN 72 0103
  Obsah oxidu kremičitéhoSTN 72 0105
  Obsah oxidu hlinitéhoSTN 72 0109
  Obsah oxidu sodnéhoSTN 72 0119;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu draselnéhoSTN 72 0120;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu vápenatéhoSTN 72 0113;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu horečnatéhoSTN 72 0114;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu železitéhoSTN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Modul (SiO 2 / Al 2O 3)výpočtom
  RAK H2O pri 43%-nej RVinterná metóda
  Sypná hmotnosťinterná metóda
  Pevnosť v tlakuinterná metóda


  Typické skúšky pre katalyzátory

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Strata žíhaním pri 600°C, 1000°CSTN 72 0103
  Obsah oxidu kremičitéhoSTN 72 0105
  Obsah oxidu hlinitéhoSTN 72 0109
  Obsah oxidu sodnéhoSTN 72 0119;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu draselnéhoSTN 72 0120;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu vápenatéhoSTN 72 0113;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu horečnatéhoSTN 72 0114;
  STN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah oxidu železitéhoSTN ISO 8288
  (modifikovaná metóda)
  Obsah paládiainterná metóda
  Obsah platinyinterná metóda
  Obsah chrómuinterná metóda
  Obsah nikluinterná metóda
  Obsah volfrámuinterná metóda
  Obsah molybdénuinterná metóda
  Obsah kobaltuinterná metóda
  Obsah antimónuinterná metóda