Zeolity a katalyzátory

Typické skúšky pre zeolity (prírodné a syntetické zeolity, hlinitokremičitany)

VlastnosťSkúšobná metóda
Strata žíhaním pri 600°CSTN 72 0103
Obsah oxidu kremičitéhoSTN 72 0105
Obsah oxidu hlinitéhoSTN 72 0109
Obsah oxidu sodnéhoSTN 72 0119;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu draselnéhoSTN 72 0120;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu vápenatéhoSTN 72 0113;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu horečnatéhoSTN 72 0114;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu železitéhoSTN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Modul (SiO 2 / Al 2O 3)výpočtom
RAK H2O pri 43%-nej RVinterná metóda
Sypná hmotnosťinterná metóda
Pevnosť v tlakuinterná metóda


Typické skúšky pre katalyzátory

VlastnosťSkúšobná metóda
Strata žíhaním pri 600°C, 1000°CSTN 72 0103
Obsah oxidu kremičitéhoSTN 72 0105
Obsah oxidu hlinitéhoSTN 72 0109
Obsah oxidu sodnéhoSTN 72 0119;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu draselnéhoSTN 72 0120;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu vápenatéhoSTN 72 0113;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu horečnatéhoSTN 72 0114;
STN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah oxidu železitéhoSTN ISO 8288
(modifikovaná metóda)
Obsah paládiainterná metóda
Obsah platinyinterná metóda
Obsah chrómuinterná metóda
Obsah nikluinterná metóda
Obsah volfrámuinterná metóda
Obsah molybdénuinterná metóda
Obsah kobaltuinterná metóda
Obsah antimónuinterná metóda