Geologické služby

zabezpečuje projekčnú, riadiacu, dozornú a inšpekčnú činnosť realizovaných prác:

  • dokumentácia a vyhodnotenie hydrodynamických skúšok,
  • dokumentácia a vyhodnotenie sanačného čerpania,
  • vyhodnotenie výsledkov hydrologických a hydrochemických prác,
  • mapy špecifických vlastností,
  • matematické spracovanie databáz,
  • dohľad laboratórnych a vzorkovacích prác,
  • koordinácia prác s odborným geologickým dohľadom,
  • výkony vrtných, geodetických a špeciálnych prác,
  • vytvorenie a verifikácia hydraulického modelu,
  • spracovanie záverečných správ a čiastkových záverečných správ realizovaných prác v zmysle platnej legislatívy.