Geologické služby

 • Kontakty

  Mgr. Štefan Marenčák, PhD.
  Manažér útvaru HOPV
  02 / 4055 3383
  [email protected]
 • Kontakty

  Mgr. Štefan Marenčák, PhD.
  Manažér útvaru HOPV
  02 / 4055 3383
  [email protected]

zabezpečuje projekčnú, riadiacu, dozornú a inšpekčnú činnosť realizovaných prác:

 • dokumentácia a vyhodnotenie hydrodynamických skúšok,
 • dokumentácia a vyhodnotenie sanačného čerpania,
 • vyhodnotenie výsledkov hydrologických a hydrochemických prác,
 • mapy špecifických vlastností,
 • matematické spracovanie databáz,
 • dohľad laboratórnych a vzorkovacích prác,
 • koordinácia prác s odborným geologickým dohľadom,
 • výkony vrtných, geodetických a špeciálnych prác,
 • vytvorenie a verifikácia hydraulického modelu,
 • spracovanie záverečných správ a čiastkových záverečných správ realizovaných prác v zmysle platnej legislatívy.