• Kontakty

  Kontakty

  Adresa

  VÚRUP, a. s.

  Vlčie hrdlo P.O.BOX 50 820 03 Bratislava 23 Slovenská republika


  Fakruračné údaje

  Fakturačné údaje

  IČO: 35691310

  DIČ: 2020331423

  IČ DPH: SK7120001713


  Telefón

  Tel: 02 / 4055 8951

  Kontaktné osoby

  Meno Funkcia Telefón E-mail
  Ing. Zsolt Novotný Riaditeľ spoločnosti 02 / 4055 8950 02 / 4055 8951 [email protected]
  Zdena Šimčáková Asistentka riaditeľa spoločnosti 02 / 4055 8951 [email protected]
  Ing. Mária Sulíková Manažér kvality [email protected]
  SLOVNAFT HYGI Fluid Zakúpenie dezinfekcie [email protected]
  Útvar Back office
  Ing. Andrea Evinicová Manažér útvaru Back office [email protected]
  Ľubomír Valachovič Pracovník informatiky [email protected]
  Útvar Skúšobné laboratória
  Ing. Zuzana Wetterová Manažér útvaru Skúšobné laboratóriá [email protected]
  RNDr. Renáta Banasová Vedúca Laboratória Sekcia I [email protected]
  Ing. Mária Janoštiaková Vedúca Laboratória Sekcia II [email protected]
  Ing. Miroslav Majerík Vedúci Laboratória Sekcia III [email protected]
  Ing. Eva Lukáčová Laboratórium Sekcia IV [email protected]
  RNDr. Ladislav Danč Vedúci Laboratória Sekcia V [email protected]
  Ing. Martina Slezáčková Koordinátor pre vedu a výskum [email protected]
  Test Labs Info [email protected]
  Útvar Inšpekcia
  Ing. Iveta Chovancová Vedúca Inšpekčného Orgánu [email protected]
  Ing. Eva Valachovičová Technický manažér [email protected]
  Ing. Iveta Sajanová Projektový manažér [email protected]
  Ing. Róbert Franta Vedúci Laboratória Motorové skúšky [email protected]
  Útvar Procesná bezpečnosť a environment
  Ing. Jana Kmiťová Manažér útvaru PBaE [email protected]
  Ing. Martin Krško Vedúci útvaru Procesná bezpečnosť [email protected]
  Ing. Miloslav Chmela Vedúci útvaru Environment [email protected]
  Útvar Hydraulická ochrana podzemných vôd
  Mgr. Štefan Marenčák, PhD. Manažér útvaru HOPV [email protected]
  Patrik Kuric Pracovník riadenia prevádzky [email protected]
  VÚRUP, a. s.