Grafické aplikácie

Grafické práce – skenovanie, vektorizácia, vykresľovanie formátov A0 a neštandardných formátov

Certifikát pre prácu s AutoCad a Microstation

  • Tvorba a modifikácia technickej výkresovej dokumentácie výrobných jednotiek  v elektronickej forme v grafickom prostredí AutoCad,  Microstation  vo formátoch A4 až A0  a v neštandardných formátoch
  • Vykresľovanie  výkresovej technickej  dokumentácie v papierovej forme vo formátoch A4 až A0 a v neštandardných formátoch v monochromatickom alebo farebnom vyhotovení
  • Správa  výkresovej dokumentácie v elektronickej forme v archivačnom systéme AIM_Directa  a zabezpečovanie aktualizovaných verzií modifikovanej dokumentácie