Grafické aplikácie

Grafické práce – skenovanie, vektorizácia, vykresľovanie formátov A0 neštandardných formátov

       Certifikát pre prácu s AutoCad

  • Tvorba a modifikácia technickej výkresovej dokumentácie v elektronickej forme v grafickom prostredí AutoCad  vo formátoch A4 až A0  a v neštandardných formátoch
  • Vykresľovanie  výkresovej technickej  dokumentácie v papierovej forme vo formátoch A4 až A0 a v neštandardných formátoch v monochromatickom alebo farebnom vyhotovení
  • Veľkoformátové skenovanie a tlač
  • Digitalizácia výkresovej dokumentácie

    Referencie

  • Digitalizácia technickej výkresovej dokumentácie siete čerpacích staníc SLOVNAFT, a.s.
  • Spracovanie grafickej technologickej dokumentácie pre výrobné jednotky SLOVNAFT, a.s.