AdBlue

Prísada AUS 32, zvyčajne nazývaná ako “AdBlue”, je nevyhnutná pre správnu činnosť systému selektívnej katalytickej redukcie (SCR) znižujúcej emisie NO X dieselových motorov nákladných vozidiel.

Prísada AdBlue je na niektorých čerpacích staniciach k dispozícii v kanistroch alebo ju možno taktiež natankovať vyhradeným výdajným stojanom priamo do špeciálnej nádrže vozidiel.

Skúšky prísady AdBlue sa vykonávajú podľa noriem VDA 2025

Vlastnosť Skúšobná metóda
Obsah močovinyVDA 2025-1, časť 2
pHVDA 2025-2
AlkalitaVDA 2025-3
Obsah oxidu uhličitéhoVDA 2025-4
Obsah biuretuVDA 2025-5
Obsah formaldehyduVDA 2025-6, časť 2
Obsah nerozpustných látokVDA 2025-7
Obsah fosforečnanovVDA 2025-8, časť 2
Obsah stopových prvkov(Ca, Cr, Fe, K, Cu, Mg, Na, Ni, Zn)VDA 2025-9, časť 4
Obsah stopových prvkov(Na, K, Mg, Ca)VDA 2025-9, časť 7