AdBlue

AdBlue

Prísada AUS 32, zvyčajne nazývaná ako “AdBlue”, je nevyhnutná pre správnu činnosť systému selektívnej katalytickej redukcie (SCR) znižujúcej emisie NOX dieselových motorov nákladných vozidiel.

Prísada AdBlue je na niektorých čerpacích staniciach k dispozícii v kanistroch alebo ju možno taktiež natankovať vyhradeným výdajným stojanom priamo do špeciálnej nádrže vozidiel.

Skúšky prísady AdBlue sa vykonávajú podľa noriem VDA 2025

Vlastnosť
Obsah močoviny
pH
Alkalita
Obsah oxidu uhličitého
Obsah biuretu
Obsah formaldehydu
Obsah nerozpustných látok
Obsah fosforečnanov
Obsah stopových prvkov(Ca, Cr, Fe, K, Cu, Mg, Na, Ni, Zn)
Hustota pri 20 °C
Index lomu pri 20 °C
Alkalita