Asfalty

Skúšky cestných asfaltov v zmysle požiadaviek STN EN 12591

VlastnosťSkúšobná metóda
PenetráciaSTN EN 1426
Bod mäknutiaSTN EN 1427
Odolnosť voči starnutiu pri 163 °CSTN EN 12607-1
- zmena hmotnostiSTN EN 12607-1
- zostatková penetráciaSTN EN 1426
- bod mäknutia po starnutíSTN EN 1427
Bod vzplanutiaSTN EN 22592
RozpustnosťEN 12592
Dynamická viskozita pri 60°CSTN EN 12225
Kinematická viskozita pri 135 °CSTN EN 13302

Skúšky oxidovaných asfaltov v zmysle požiadaviek STN EN 13304

VlastnosťSkúšobná metóda
Bod mäknutiaSTN EN 1427
Penetrácia pri 25 °CSTN EN 1426
Rozpustnosť v xyléneSTN EN 12592
Bod vzplanutiaSTN EN 22592
Bod lámavosti podľa FraassaSTN 12593
HustotaSTN EN ISO 3838
Dynamická viskozitaSTN EN 12225

Skúšky tvrdých priemyselných asfaltov v zmysle požiadaviek STN EN 13305

VlastnosťSkúšobná metóda
Bod mäknutiaSTN EN 1427
Penetrácia pri 25 °CSTN EN 1426
Rozpustnosť v xyléneSTN EN 12592
Bod vzplanutiaSTN EN 22592
HustotaSTN EN ISO 3838

Doplnkové / odporúčané metódy pre stanovenie vlastností asfaltov

VlastnosťSkúšobná metóda
DuktilitaSTN EN 13589
HomogenitaSTN EN 13399
ElasticitaSTN EN 13398
Obsah asfalténovSTN 65 6073