Letecký benzín

Skúšky leteckého benzínu podľa STN 65 6510

VlastnosťSkúšobná metóda
Oktánové číslo motorovou metódouSTN EN 25163
Obsah olovaSTN EN 237
Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
Tlak párSTN EN 13016-1
Obsah živíc (po premytí)STN EN ISO 6246
Bod kryštalizácieASTM D 2386
Obsah síryTN EN ISO 20846
Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50°C)STN EN ISO 2160
KyslosťSTN 65 6070
Kyseliny a zásady rozpustné vo vodeSTN 65 6071
Jódové čísloSTN 65 6164
Obsah aromatických uhľovodíkovASTM D 1319