• Služby a aktivityLetecký benzín

  Letecký benzín

  Skúšky leteckého benzínu podľa STN 65 6510

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Oktánové číslo motorovou metódouSTN EN 25163
  Obsah olovaSTN EN 237
  Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
  Tlak párSTN EN 13016-1
  Obsah živíc (po premytí)STN EN ISO 6246
  Bod kryštalizácieASTM D 2386
  Obsah síryTN EN ISO 20846
  Korózia na medenom pliešku (3 h pri 50°C)STN EN ISO 2160
  KyslosťSTN 65 6070
  Kyseliny a zásady rozpustné vo vodeSTN 65 6071
  Jódové čísloSTN 65 6164
  Obsah aromatických uhľovodíkovASTM D 1319