Motorové nafty a plynové oleje

Skúšky motorových náft v zmysle požiadaviek STN EN 590: 2014

VlastnosťSkúšobná metóda
Cetánové čísloSTN EN ISO 5165
ASTM D 613
Cetánový indexSTN EN ISO 4264
Hustota pri 15°CSTN EN ISO 3675
STN EN ISO 12185
Polycyklické aromatické uhľovodíkySTN EN 12916
Obsah sírySTN EN ISO 20846
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2719
Uhlíkový zvyšok (z 10% destilačného zvyšku)STN EN ISO 10370
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
Obsah vodySTN EN 12937
Celkový obsah nečistôtSTN EN 12662
Korózia na medenom pliešku (3h pri 50°C)STN EN IS 2160
Oxidačná stálosťSTN EN ISO 12205
Mazivosť, korigovaná priemerná hodnota šírky oderovej stopy (wsd1.4) pri 60°CSTN ISO 12156-1
Viskozita pri 40°CSTN EN ISO 3104
Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
Obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME)STN EN 14078
Medzná teplota filtrovatelnosti (CFPP metóda)STN EN 116
Bod zákaluSTN EN 23015

Doplnkové / odporúčané skúšky pre stanovenie vlastností motorových náft, petrolejov a plynových olejov

VlastnosťSkúšobná metóda
HustotaSTN EN ISO 3838
Bod vzplanutia podľa ClevelandaSTN EN 22592
Uhlíkový zvyšok (z 10% destilačného zvyšku)ASTM D 189
Nízkoteplotná operabilita (ARAL test)Exxon PTM-4.26
PenivosťNF M 07-075
Antikorózne vlastnostiASTM D 665
Vzájomné pôsobenie paliva s vodou (deemulgačný test)STN ISO 6250
Bod tuhnutiaSTN ISO 3016
ASTM D 97
STN 65 6072
Neutralizačné číslo, číslo kyslostiSTN 65 6214
Index lomuSTN 65 0341
ASTM D 1747
Bod kryštalizácieASTM D 2386
Obsah indikačnej látky / farbiva ("farbená" nafta)STN 65 6082
Bázický dusíkPP D42 436
Obsah n-alkánovASTM D 5442
Obsah asfalténovSTN 65 6073