• Služby a aktivityMotorové nafty a plynové oleje

  Motorové nafty a plynové oleje

  Skúšky motorových náft v zmysle požiadaviek STN EN 590: 2014

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Cetánové čísloSTN EN ISO 5165
  ASTM D 613
  Cetánový indexSTN EN ISO 4264
  Hustota pri 15°CSTN EN ISO 3675
  STN EN ISO 12185
  Polycyklické aromatické uhľovodíkySTN EN 12916
  Obsah sírySTN EN ISO 20846
  Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2719
  Uhlíkový zvyšok (z 10% destilačného zvyšku)STN EN ISO 10370
  Obsah popolaSTN EN ISO 6245
  Obsah vodySTN EN 12937
  Celkový obsah nečistôtSTN EN 12662
  Korózia na medenom pliešku (3h pri 50°C)STN EN IS 2160
  Oxidačná stálosťSTN EN ISO 12205
  Mazivosť, korigovaná priemerná hodnota šírky oderovej stopy (wsd1.4) pri 60°CSTN ISO 12156-1
  Viskozita pri 40°CSTN EN ISO 3104
  Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
  Obsah metylesteru mastnej kyseliny (FAME)STN EN 14078
  Medzná teplota filtrovatelnosti (CFPP metóda)STN EN 116
  Bod zákaluSTN EN 23015

  Doplnkové / odporúčané skúšky pre stanovenie vlastností motorových náft, petrolejov a plynových olejov

  VlastnosťSkúšobná metóda
  HustotaSTN EN ISO 3838
  Bod vzplanutia podľa ClevelandaSTN EN 22592
  Uhlíkový zvyšok (z 10% destilačného zvyšku)ASTM D 189
  Nízkoteplotná operabilita (ARAL test)Exxon PTM-4.26
  PenivosťNF M 07-075
  Antikorózne vlastnostiASTM D 665
  Vzájomné pôsobenie paliva s vodou (deemulgačný test)STN ISO 6250
  Bod tuhnutiaSTN ISO 3016
  ASTM D 97
  STN 65 6072
  Neutralizačné číslo, číslo kyslostiSTN 65 6214
  Index lomuSTN 65 0341
  ASTM D 1747
  Bod kryštalizácieASTM D 2386
  Obsah indikačnej látky / farbiva ("farbená" nafta)STN 65 6082
  Bázický dusíkPP D42 436
  Obsah n-alkánovASTM D 5442
  Obsah asfalténovSTN 65 6073