• SkúšobníctvoRopa a ropné výrobkyOxygenáty (Alkoholy a étery)

  Oxygenáty (Alkoholy a étery)

  Skúšky etanolu v zmysle požiadaviek EN 15376 používaného ako zložky automobilového benzínu (STN EN 228)

  Vlastnosť Skúšobná metóda
  Obsah etanolu + vyššie nasýtené alkoholy EC/2870/2000
  - Dodatok 2, metóda B
  Obsah vyšších nasýtených (C3-C5) monoalkoholov STN EN 1601
  Obsah metanolu STN EN 1601
  Obsah vody EN 15489
  Obsah anorganického chloridu EN 15484
  Obsah medi EN 15488
  Celková kyslosť (vyjadrená ako kyselina octová) EN 15491
  pHe EN 15490
  Vzhľad vizuálna kontrola
  Fosfor EN 15487
  Neprchavý materiál EC/2870/2000
  - metóda II
  Síra EN 15486

  Skúšky oxygenátov v zmysle požiadaviek:

  • Direktíva 2001/27/EC / ASTM D 4806 (Etanol)
  • European Fuel Oxygen Association / ASTM D 5983 (MTBE)

  používaných ako zložiek automobilového benzínu

  Vlastnosť Skúšobná metóda
  Hustota STN EN ISO 12185
  ASTM D 4052
  Živice (po premytí) STN EN ISO 6246
  ASTM D 1353
  Obsah vody STN EN ISO 12937
  EN 203
  Obsah oxygenátov ASTM D 5501
  Síra STN EN ISO 20486
  ASTM D 5453
  Chloridy ASTM D 4806
  STN 83 0530-20
  Meď STN ISO 8288
  ASTM D 4806
  Obsah kyselín ASTM D 1613
  STN 65 6070
  pH ASTM D 6423
  Vzhľad vizuálne
  Obsah MTBE ASTM D 5441
  Tlak pár STN EN 13016-1
  ASTM D 4953

  Skúšky metanolu v zmysle požiadaviek ASTM D 5797 ako paliva M70 – M85 pre zážihové motory
  Skúšky etanolu v zmysle požiadaviek ASTM D 5798 ako paliva E75 – E85 pre zážihové motory

  Vlastnosť Skúšobná metóda
  Obsah metanolu ASTM D 5501
  Obsah etanolu STM D 5501
  Obsah vody STN EN ISO 12937
  EN 203
  Tlak pár STN EN 13016
  ASTM D 4953
  Obsah kyselín ASTM D 1613
  STN 65 6070
  Živice - po premytí STN EN ISO 6246
  ASTM D 1353
  Chloridy ASTM D 4806
  STN 83 0530-20
  Celkový chlór ASTM D 4929
  Olovo STN ISO 8288
  Fosfor ASTM D 3231
  Meď STN ISO 8288
  ASTM D 4806
  Síra ASTM D 3120

  Skúšky alkoholov pre priemyselné použitie:

  • Metanol technický v zmysle požiadaviek STN 66 1205
  • Etanol na priemyselné použitie v zmysle požiadaviek STN ISO 1388
  • Denaturovaný lieh (etanol) v zmysle požiadaviek STN 66 0860
  • Butanol syntetický technický v zmysle požiadaviek STN 65 1251
  Vlastnosť Skúšobná metóda
  Hustota STN EN ISO 12185
  Odparok STN 46 5735
  Obsah vody STN EN ISO 12937
  Obsah aldehydov STN ISO 1388-5
  Obsah karbonylových zlúčenín STN ISO 1388-4
  Číslo kyslosti STN 65 6214,
  ASTM D 664
  Zloženie ASTM D 5501