• SkúšobníctvoRopa a ropné výrobkyOxygenáty (Alkoholy a étery)

  Oxygenáty (Alkoholy a étery)

  • Kontakty

   Ing. Iveta Chovancová
   Vedúca Inšpekčného Orgánu
   02 / 4055 6351
   [email protected]
  • Kontakty

   Ing. Iveta Chovancová
   Vedúca Inšpekčného Orgánu
   02 / 4055 6351
   [email protected]

  Skúšky etanolu v zmysle požiadaviek EN 15376 používaného ako zložky automobilového benzínu (STN EN 228)

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Obsah etanolu + vyššie nasýtené alkoholyEC/2870/2000
  - Dodatok 2, metóda B
  Obsah vyšších nasýtených (C3-C5) monoalkoholovSTN EN 1601
  Obsah metanoluSTN EN 1601
  Obsah vodyEN 15489
  Obsah anorganického chloriduEN 15484
  Obsah mediEN 15488
  Celková kyslosť (vyjadrená ako kyselina octová)EN 15491
  pHeEN 15490
  Vzhľadvizuálna kontrola
  FosforEN 15487
  Neprchavý materiálEC/2870/2000
  - metóda II
  SíraEN 15486

  Skúšky oxygenátov v zmysle požiadaviek:

  • Direktíva 2001/27/EC / ASTM D 4806 (Etanol)
  • European Fuel Oxygen Association / ASTM D 5983 (MTBE)

  používaných ako zložiek automobilového benzínu

  VlastnosťSkúšobná metóda
  HustotaSTN EN ISO 12185
  ASTM D 4052
  Živice (po premytí)STN EN ISO 6246
  ASTM D 1353
  Obsah vodySTN EN ISO 12937
  EN 203
  Obsah oxygenátovASTM D 5501
  SíraSTN EN ISO 20486
  ASTM D 5453
  ChloridyASTM D 4806
  STN 83 0530-20
  MeďSTN ISO 8288
  ASTM D 4806
  Obsah kyselínASTM D 1613
  STN 65 6070
  pHASTM D 6423
  Vzhľadvizuálne
  ObsahMTBE ASTM D 5441
  Tlak párSTN EN 13016-1
  ASTM D 4953

  Skúšky metanolu v zmysle požiadaviek ASTM D 5797 ako paliva M70 – M85 pre zážihové motory
  Skúšky etanolu v zmysle požiadaviek ASTM D 5798 ako paliva E75 – E85 pre zážihové motory

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Obsah metanoluASTM D 5501
  Obsah etanoluSTM D 5501
  Obsah vodySTN EN ISO 12937
  EN 203
  Tlak párSTN EN 13016
  ASTM D 4953
  Obsah kyselínASTM D 1613
  STN 65 6070
  Živice - po premytíSTN EN ISO 6246
  ASTM D 1353
  ChloridyASTM D 4806
  STN 83 0530-20
  Celkový chlórASTM D 4929
  OlovoSTN ISO 8288
  FosforASTM D 3231
  MeďSTN ISO 8288
  ASTM D 4806
  SíraASTM D 3120

  Skúšky alkoholov pre priemyselné použitie:

  • Metanol technický v zmysle požiadaviek STN 66 1205
  • Etanol na priemyselné použitie v zmysle požiadaviek STN ISO 1388
  • Denaturovaný lieh (etanol) v zmysle požiadaviek STN 66 0860
  • Butanol syntetický technický v zmysle požiadaviek STN 65 1251
  VlastnosťSkúšobná metóda
  HustotaSTN EN ISO 12185
  OdparokSTN 46 5735
  Obsah vodySTN EN ISO 12937
  Obsah aldehydovSTN ISO 1388-5
  Obsah karbonylových zlúčenínSTN ISO 1388-4
  Číslo kyslostiSTN 65 6214,
  ASTM D 664
  ZloženieASTM D 5501