Oxygenáty (Alkoholy a étery)

Skúšky etanolu v zmysle požiadaviek EN 15376 používaného ako zložky automobilového benzínu (STN EN 228)

VlastnosťSkúšobná metóda
Obsah etanolu + vyššie nasýtené alkoholyEC/2870/2000
- Dodatok 2, metóda B
Obsah vyšších nasýtených (C3-C5) monoalkoholovSTN EN 1601
Obsah metanoluSTN EN 1601
Obsah vodyEN 15489
Obsah anorganického chloriduEN 15484
Obsah mediEN 15488
Celková kyslosť (vyjadrená ako kyselina octová)EN 15491
pHeEN 15490
Vzhľadvizuálna kontrola
FosforEN 15487
Neprchavý materiálEC/2870/2000
- metóda II
SíraEN 15486

Skúšky oxygenátov v zmysle požiadaviek:

  • Direktíva 2001/27/EC / ASTM D 4806 (Etanol)
  • European Fuel Oxygen Association / ASTM D 5983 (MTBE)

používaných ako zložiek automobilového benzínu

VlastnosťSkúšobná metóda
HustotaSTN EN ISO 12185
ASTM D 4052
Živice (po premytí)STN EN ISO 6246
ASTM D 1353
Obsah vodySTN EN ISO 12937
EN 203
Obsah oxygenátovASTM D 5501
SíraSTN EN ISO 20486
ASTM D 5453
ChloridyASTM D 4806
STN 83 0530-20
MeďSTN ISO 8288
ASTM D 4806
Obsah kyselínASTM D 1613
STN 65 6070
pHASTM D 6423
Vzhľadvizuálne
ObsahMTBE ASTM D 5441
Tlak párSTN EN 13016-1
ASTM D 4953

Skúšky metanolu v zmysle požiadaviek ASTM D 5797 ako paliva M70 – M85 pre zážihové motory
Skúšky etanolu v zmysle požiadaviek ASTM D 5798 ako paliva E75 – E85 pre zážihové motory

VlastnosťSkúšobná metóda
Obsah metanoluASTM D 5501
Obsah etanoluSTM D 5501
Obsah vodySTN EN ISO 12937
EN 203
Tlak párSTN EN 13016
ASTM D 4953
Obsah kyselínASTM D 1613
STN 65 6070
Živice - po premytíSTN EN ISO 6246
ASTM D 1353
ChloridyASTM D 4806
STN 83 0530-20
Celkový chlórASTM D 4929
OlovoSTN ISO 8288
FosforASTM D 3231
MeďSTN ISO 8288
ASTM D 4806
SíraASTM D 3120

Skúšky alkoholov pre priemyselné použitie:

  • Metanol technický v zmysle požiadaviek STN 66 1205
  • Etanol na priemyselné použitie v zmysle požiadaviek STN ISO 1388
  • Denaturovaný lieh (etanol) v zmysle požiadaviek STN 66 0860
  • Butanol syntetický technický v zmysle požiadaviek STN 65 1251
VlastnosťSkúšobná metóda
HustotaSTN EN ISO 12185
OdparokSTN 46 5735
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Obsah aldehydovSTN ISO 1388-5
Obsah karbonylových zlúčenínSTN ISO 1388-4
Číslo kyslostiSTN 65 6214,
ASTM D 664
ZloženieASTM D 5501