Petrochemické výrobky

Typické skúšky pre aromatické uhľovodíky (benzén, toluén, etylbenzén, xylény)

VlastnosťSkúšobná metóda
HustotaSTN EN ISO 12185
Obsah aromatického uhľovodíkumetóda UOP 744;
interná GC metóda
Uhľovodíkové zloženiemetóda UOP 744;
interná GC metóda
Obsah chlóruASTM D 4929
Obsah sírySTN EN ISO 20846;
ASTM D 3120
Index lomuSTN 65 0341;
ASTM D 1747
Obsah vodySTN EN ISO 12937
OdparokSTN 65 6192

Typické skúšky pre n-alkány / Odmasťovacie a čistiace kvapaliny

VlastnosťSkúšobná metóda
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Uhľovodíkové zloženieinterná GC metóda
Brómové čísloSTN 65 6185;
ASTM D 1159
Obsah aromátovmetóda UOP 495;
interná GC metóda
Obsah sírySTN EN ISO 20846
Bod vzplanutiaSTN EN 22592
Bod tečeniaSTN EN ISO 3016
HustotaSTN EN ISO 12185
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Obsah mechanických nečistôtSTN 65 6080

Typické skúšky pre fenol

VlastnosťSkúšobná metóda
Obsah fenoluinterná GC metóda
Obsah mezityloxiduinterná GC metóda
Bod tuhnutiaSTN EN ISO 3016
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Obsah síryASTM D 3120

Typické skúšky pre glykoly / Chladiace kvapaliny na báze glykolov

VlastnosťSkúšobná metóda
Vzhľadvizuálne
pHSTN 66 6810
Alkalická rezervaSTN 66 6810
PenivosťSTN 66 6810
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Bod kryštalizácieASTM D 2386
Obsah vodySTN 65 0330;
ASTM D 1744
Číslo kyslostiSTN 65 6070;
ASTM D 974
Peroxidové čísloASTM D 3703
Obsah MEGinterná GC metóda
Obsah DEGinterná GC metóda
Obsah TEGinterná GC metóda
Obsah metanoluinterná GC metóda
HustotaSTN EN ISO 3838

Typické skúšky pre parafíny

VlastnosťSkúšobná metóda
Bod tuhnutiaSTN 65 7115
Obsah olejaSTN 65 6230
PopolSTN EN ISO 6245
Distribúcia parafínovASTM D 5442