• Služby a aktivityPlastické mazivá

  Plastické mazivá

  Typické skúšky plastických mazív pre klzné ložiská

  Vlastnosť
  Bod skvapnutia
  Penetrácia
  Obsah voľných kyselín
  Obsah mechanických nečistôt
  Popol
  Korózia na meď
  Korózia na oceľ

  Typické skúšky plastických mazív pre vysoké tlaky a teploty

  Vlastnosť
  Bod skvapnutia
  Penetrácia
  Obsah voľných kyselín
  Kinematická viskozita základového oleja
  Separácia oleja
  Korózia na meď
  Korózia na oceľ
  Obsah mechanických nečistôt
  Vypierateľnosť vodou

  Odporúčané doplnkové skúšobné metódy pre plastické mazivá

  Vlastnosť
  Koloidná stálosť
  Odolnosť voči vode