Plastické mazivá

Typické skúšky plastických mazív pre klzné ložiská

VlastnosťSkúšobná metóda
Bod skvapnutiaSTN 65 6305
PenetráciaSTN 65 6307
Obsah voľných kyselínSTN 65 6333
Obsah mechanických nečistôtSTN 65 6312
PopolSTN EN ISO 6245
Korózia na meďSTN 65 6075;
STN EN ISO 2160
Korózia na oceľSTN EN ISO 2160
Oxidačná stabilitaSTN 65 6318
Skúška EP na 4GPDIN 51350

Typické skúšky plastických mazív pre vysoké tlaky a teploty

VlastnosťSkúšobná metóda
Bod skvapnutiaSTN 65 6305
PenetráciaSTN 65 6307
Obsah voľných kyselínSTN 65 6333
Kinematická viskozita základového olejaSTN EN ISO 3104
Separácia olejaSTN 65 6313
Korózia na meďSTN EN ISO 2160
Korózia na oceľSTN EN ISO 2160
Obsah mechanických nečistôtSTN 65 6312
Vypierateľnosť vodouSTN 65 6330
Oxidačná stabilitaSTN 65 6318

Odporúčané doplnkové skúšobné metódy pre plastické mazivá

VlastnosťSkúšobná metóda
Test EP na 4GPASTM D 2596
Test na 4GPASTM D 2566
SKF stabilitaSTN 65 6335
Koloidná stálosťSTN 65 6331
Medza pevnostiSTN 65 6338
Odolnosť voči vodeDIN 51807