Plastické mazivá

Typické skúšky plastických mazív pre klzné ložiská

Vlastnosť
Bod skvapnutia
Penetrácia
Obsah voľných kyselín
Obsah mechanických nečistôt
Popol
Korózia na meď
Korózia na oceľ

Typické skúšky plastických mazív pre vysoké tlaky a teploty

Vlastnosť
Bod skvapnutia
Penetrácia
Obsah voľných kyselín
Kinematická viskozita základového oleja
Separácia oleja
Korózia na meď
Korózia na oceľ
Obsah mechanických nečistôt
Vypierateľnosť vodou

Odporúčané doplnkové skúšobné metódy pre plastické mazivá

Vlastnosť
Koloidná stálosť
Odolnosť voči vode