Ropa

Typické / odporúčané skúšky ropy

Vlastnosť
Hustota pri 15 °C
Hustota pri 20 °C
Viskozita pri 20 °C
Uhlíkový zvyšok
Bod tekutosti
Bod tuhnutia
Obsah parafínov
Obsah mechanických nečistôt
Obsah solí (chloridov)
Obsah vanádu, niklu, železa
Obsah síry
Obsah chlóru
Obsah dusíka
Obsah bázického dusíka
Obsah vody
Brómový index a brómové číslo
Destilačná skúška do 360°C
Distribúcia podľa bodu varu
(Simulovaná destilácia)
Frakčná destilácia