Ropa

Typické / odporúčané skúšky ropy

VlastnosťSkúšobná metóda
Hustota pri 15°CSTN EN ISO 3838
STN EN ISO 12185
Hustota pri 20°CSTN EN ISO 3838
STN EN ISO 12185
Viskozita pri 20°CSTN EN ISO 3104
Viskozita pri -40°CSTN EN ISO 3104
Tlak párSTN EN 13016-1
Uhlíkový zvyšokSTN EN ISO 10370
STN 65 6210
ASTM D 189
Bod tekutostiSTN ISO 3016
ASTM D 97
Bod tuhnutiaSTN 65 6072
Bod vzplanutia podľa PMSTN EN ISO 2719
Obsah parafínovASTM D 5442
Obsah asfalténovSTN 65 6073
Mechanické nečistotySTN 65 6080
Obsah solí (chloridov)STN 65 6030
VanádASTM D 5185
(modifikovaná metóda)
NikelASTM D 5185
ŽelezoASTM D 5185
Obsah sírySTN EN ISO 20846
Merkaptánová a sírovodíková síraASTM D 3227
STN 65 6127
Obsah chlóruASTM D 4929
Obsah dusíkaASTM D 5762
Bázický dusíkPPD 42 436
Obsah vodySTN 65 0330
STN 65 6062
Brómový index a brómové čísloSTN 65 6185
Index lomu pri 20°CSTN 65 0341
ASTM D 1747
Destilačná skúška do 360°CSTN EN ISO 3405
Distribúcia podľa bodu varu (Simulovaná destilácia)ASTM D 5307
Laboratórna frakcionácia do 360°CASTM D 2892
Oktánové číslo VM frakcie 30 až 70°C 1)STN EN ISO 5164
FTIR metóda
Oktánové číslo MM frakcie 30 až 70°C 1)STN EN ISO 5163
FTIR metóda
Oktánové číslo VM frakcie 90 až 190°C 1)STN EN ISO 5164
FTIR metóda
Oktánové číslo MM frakcie 90 až 190°C 1)STN EN ISO 5163
FTIR metóda
Zloženie benzínových frakcií s bodom varu do 190°C 1)GC metódou ASTM D 5134
Skupinové zloženie benzínových frakcií s bodom varu do 190°C 1)STN EN 14517
Cetánové číslo frakcie 180 až 360°C 1)STN EN ISO 5165
FTIR metóda
Výška nečadivého plamena frakcie 140°c až 280°C 1)ASTM D 1322
Obsah a distribúcia n-alkánov frakcií s bodom varu 140 až 380°C 1)ASTM D 5442
Obsah a distribúcia aromatov frakcií s bodom varu 140 až 380°C 1)STN EN 12916


1) Podmienkou stanovenia je vykonanie Laboratórnej frakcionácie ropy