HTBG 2EPM

Použitie

Plastické mazivo HTBG 2EPM je určené predovšetkým na mazanie klzných a valivých ložísk s nízkymi otáčkami alebo prerušovaným pohybom pri vysokých teplotách a vysokom zaťažení v teplotnom rozsahu od -20°C do  +160°C, pri častejšom alebo automatickom domazávaní až nad +200°C. V praxi je jeho použitie hlavne pre veľmi zaťažené ložiská v strojárstve a klzné uloženia v hutníctve, v gumárenskom a papierenskom priemysle.

Všeobecná charakteristika

HTBG 2EPM je plastické mazivo na báze ropného oleja a anorganického spevňovadla. Obsahuje prídavok MoS(disulfid molybdénu) a zmes antioxidačných a špeciálnych protikoróznych prísad. MoS2 zlepšuje vlastnosti maziva pre vysoké zaťaženie, zvyšuje ochranu proti zadieraniu a opotrebeniu v náročných podmienkach. Mazivo má veľmi dobrú teplotnú a oxidačnú stálosť a hladkú maslovitú štruktúru. Vodou sa nezmýva, je tmavošedej až čiernej farby.

Kvalitatívne ukazovatele
PN VÚRUP 016-03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Bod skvapnutia, °C, min. 240
Penetrácia pri 25°C, 10-1 mm 265- 295
Odolnosť voči vode pri 90°C, stupne hodnotenia 1-90
Urýchlená skúška na koróziu, 100°C/24 h
-medený pliešok
-oceľový pliešok
negatívna
negatívna
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79°C, % hm. max. 5
Obsah mechanických nečistôt neprítomné
Oxidačná stálosť, pokles tlaku 100 h/100°C, kPa, max. 40
Skúška na 4GP*
-zvarové zaťaženie, N, min.
-priemer stopy, mm, chod E/1000N, max.
-priemer stopy, mm, chod E/1900N, max.
2800
1,2
2,0


* Zaručuje výrobca

Špecifikácie

Vyhovuje klasifikácii výkonnosti podľa :

  • DIN 51 502 | KPF 2P-20
  • ISO 6743-9 | L-X-CEHB-2

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plastické mazivo HTBG 2EPM nemá toxické a výrazne dráždivé účinky (biologická účinnosť II.B). Pri práci s ním je treba dodržiavať všeobecné predpisy platné pre prácu s ropnými výrobkami.

Balenie a skladovanie

Plastické mazivo HTBG 2EPM sa dodáva v 8,0 kg plechoviciach. Skladuje sa v suchých a bezprašných miestnostiach, pri teplote od -10 do +30°C. Doba skladovania je max. 3 roky od dátumu výroby.

Dokumenty na stiahnutie

MADIT HTBG-2EPM (186,90 KB, pdf)