Potasit

Použitie

  • na sušenie nenasýtených uhľovodíkov v plynnej alebo kvapalnej fáze (etylén, propylén, butadién, acetylén)
  • na sušenie alkoholov (metanol, etanol)
  • pri odstraňovaní CO zo vzduchu, pri výrobe N2 a O2
  • na sušenie polárnych kvapalín s malým priemerom molekúl
  • ako sušiaci prostriedok do izolačných dvoj – alebo trojskiel (okná)

Všeobecná charakteristika

Potasit je syntetický zeolit typu 3A s veľkosťou pórov 0,3 nm. Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny. Rozmery vnútrokryštalických dutín a vstupných otvorov – pórov do dutín sú pre jednotlivé typy molekulových sít charakteristické. Molekulové sitá neobsahujú toxické komponenty.

Potasit má 50 – 60% sodíkových iónov nahradených iónami draslíka. Jeho chemické zloženie v dehydratovanom stave vyjadruje vzorec K2O . Na2O . Al2O3 . 2 SiO2.

Ukazovatele kvality

Názov Chemické zloženie Efektívny
priemer pórov (nm)
Pevnosť
častíc
(N/častica)
RAK43
(g/100 g)
Sypná
hustota
(kg/m3)
Potasit
- prášok
hlinito-kremičitan sodno-draselný

0,3

- min. 21,0

220 - 260

Potasit
- G 14/18
hlinito-kremičitan sodno-draselný 0,3 min. 10,0 min. 17,0 735 - 850
Potasit
- V 30
hlinito-kremičitan sodno-draselný 0,3 min. 20,0 min. 17,0 600 - 760

RAK43 - rovnovážna adsorpčná kapacita
Určuje schopnosť zeolitu adsorbovať pary vody zo vzduchu pri 25° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 43% v g vody na 100g bezvodého zeolitu
G 14/18 - guličky o priemere 1,4 - 1,8 mm

Balenie

Zeolity sa balia a dodávajú v 20 l alebo 200 l kovových obaloch. Obsah vody v granulovaných, balených produktoch je max. 1,5% hmotnosti.

Záručná doba je 2 roky od dátumu výroby.

Potasit charakterizuje norma

Syntetické zeolity, molekulové sitá typu A a Y
PN VÚRUP 024 - 03 Práškové zeolity typu A, 3A Potasit, 4A Nalsit

Dokumenty na stiahnutie

Potasit (175,49 KB, pdf)