Y-sit

Použitie

  • na adsorpčné odsírenie a odaromatizovanie uhľovodíkov
  • na adsorpčné delenie uhľovodíkových zmesí alkán – alkén
  • na adsorpčné separácie a výroba čistých zložiek zo zmesí izomérov
  • na adsorpčné dočisťovacie procesy

Všeobecná charakteristika

Y-sit je syntetický zeolit typu Y s veľkosťou pórov 0,9 nm. Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny. Rozmery vnútrokryštalických dutín a vstupných otvorov – pórov do dutín sú pre jednotlivé typy molekulových sít charakteristické. Molekulové sitá neobsahujú toxické komponenty.Tento typ molekulového sita sa vyznačuje vysokou adsorpčnou kapacitou a tepelnou stabilitou.

Y-sit je alumosilikát sodný. Jeho chemické zloženie v dehydratovanom stave vyjadruje vzorec Na2O . Al2O3 . 4,5 SiO2.

Ukazovatele kvality

NázovChemické zloženieEfektívny
R pórov
(nm)
Pevnosť
častíc
(N/častica)
RAK43
(g/100 g)
Sypná
hustota
(kg/m3)
Y-sit V 15hlinito-kremičitan sodný0,9min. 8,0min. 23,0580 - 760

RAK43-rovnovážna adsorpčná kapacita
Určuje schopnosť zeolitu adsorbovať pary vody zo vzduchu pri 25° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 43% v g vody na 100g bezvodého zeolitu
V 15-extrudát vo forme valčekov priemeru 1,5 mm

Balenie

Zeolity sa balia a dodávajú v 20 l alebo 200 l kovových obaloch. Obsah vody v granulovaných, balených produktoch je max. 1,5% hmotnosti.

Y-sit charakterizuje norma

PN VÚRUP 023 - 03Syntetické zeolity, molekulové sitá typu A a Y

Dokumenty na stiahnutie

Y-sit (175 KB, pdf)