• VýrobaMazacie olejeZákladné informácie zo sveta olejov

  Základné informácie zo sveta olejov

  Základná schéma rozdelenia olejov

  Základné pojmy

  Viskozita – miera odporu kvapaliny proti tečeniu.
  Všetky oleje sú zaradené do viskozitných tried podľa:

  • SAE (motorové a prevodové oleje)
  • ISO ( priemyselné oleje)

  Nižšia viskozita kladie menší odpor proti pohybu, ale nemusí zabezpečiť spoľahlivé mazanie.
  Vyššia viskozita znižuje opotrebenie trecích plôch, ale spôsobuje väčšiu spotrebu energie.
  Klasifikácia SAE rozlišuje pre motorové oleje 6 zimných tried W od 0W po 25W a 5 letných tried od 20 do 60.Pre prevodové oleje má 3 zimné triedy W od 75W po 85W a 3 letné triedy od 90 do 250. Letné triedy majú predpísané viskozity pri 100°C a zimné triedy pri rôznych mínusových teplotách.
  Viacstupňové oleje (Multigrade) môžu obsiahnuť súčasne zimné aj letné triedy SAE..
  Klasifikácia ISO triedi oleje podľa kinematickej viskozity pri 40°C.

  Výkonnostná úroveň – schopnosť pracovať za obťažných podmienok.
  Výkonnostná úroveň sa najčastejšie udáva špecifikáciou API pre motorové a prevodové oleje a špecifikáciou ISO pre priemyselné oleje. Špecifikácie predpisujú minimálne hodnoty výsledkov strojných a motorových skúšok, ktoré musia príslušné oleje splniť.
  V Európe vydáva špecifikácie výkonnostných úrovní tiež Asociácia výrobcov automobilov (ACEA) a významné automobilky ako MB, MAN, VW, VOLVO a pod.

  Úspora palív (Fuel Efficiency) – sa dosahuje použitím menej viskóznych olejov a modifikátorov trenia.

  Zloženie olejov
  Vlastnosti mazacích olejov závisia od zloženia olejov. Mazacie oleje pozostávajú zo základového oleja a z viskozitných a výkonnostných prísad.
  Základové oleje sú najčastejšie ropné oleje, ale stále viac sa rozširujú syntetické oleje (polyalfaolefíny, estery a pod.). Požiadavky súčasných špecifikácií nemôžu spĺňať základové oleje samotné a preto sa ich vlastnosti vylepšujú prísadami.
  Viskozitné prísady zvyšujú viskozitu pri vyšších teplotách a viskozitu pri mínusových teplotách zvyšujú len málo. Sú to obyčajne polymérne látky.
  Výkonnostné prísady zlepšujú odolnosť proti oxidácii, mazivosť, detergentné a disperzné vlastnosti a ochranu proti korózii.

  Inštitúcie
  SAE 
  (Society of Automotive Engineers) americká spoločnosť, ktorá vznikla začiatkom minulého storočia a jej špecifikácia je uznávaná v celom svete.
  API ( American Petroleum Institute), americká spoločnosť, ktorá vznikla začiatkom minulého storočia a jej špecifikácia je uznávaná v celom svete.
  ACEA (Association des Constructeurs Européens de Automobiles) – Asociácia európskych výrobcov automobilov.
  ISO (International Standard Organization) je aktívna v oblasti normalizácie.