Prevádzka HOPV

zabezpečuje fyzickú realizáciu nasledovných prác:

 • čerpanie podzemnej vody za účelom vytvorenia indukovaného prúdenia podzemných vôd s požadovanými výslednými parametrami v nepretržitom režime,
 • režijne meranie sledovaných parametrov,
 • vzorkovanie vrtov a s tým spojené práce,
 • prečerpávanie a distribúcia podzemných vôd do SLOVNAFT, a. s.,
 • úpravu podzemných vôd využívaných na chladenie,
 • čerpanie voľných ropných látok stabilným, prípadne mobilným zariadením, pasívnymi skimermi,
 • prečerpávanie a preprava ropných látok,
 • prečerpávanie parného kondenzátu do zbernej siete kondenzátu,
 • čistenie vrtov s ropnými látkami a bez prítomnosti ropných látok, jímok čerpacích staníc, rozvodov podzemných vôd,
 • hydrodynamické skúšky vrtov,
 • pravidelná kontrola a údržba vrtov, čerpacej techniky, regulačných armatúr a technologických jednotiek,
 • sledovanie parametrov hydraulickej depresie v priestore I., II., III., kontrolného systému HOPV,
 • vizuálne záznamy vrtov,
 • protihavarijná služba – pohotovosť,
 • parametrizáciu vrtov (airlifting, HDS, vizualizácia),
 • vedenie a archivácia prvotnej dokumentácie realizovaných prác,
 • spracovanie a vyhodnotenie technických realizovaných prác v zmysle platnej legislatívy.