• Procesná bezpečnosť a EnvironmentLDAR - Meranie fugitívnych emisií, Technologické meranie emisií, Bilancovanie emisií a strát