• Procesná bezpečnosť a EnvironmentMeranie fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí