Meranie fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí

Kvalifikácia

 • Akreditácia pracoviska na výkon meraní fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005
 • Osvedčenie o akreditácii č. S-119 vydané SNAS
 • Odborne spôsobilá osoba na výkon meraní:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v pracovnom prostredí, OOD/1248/2010
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom prostredí, OOD/5430/2011
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie vibrácií, OOD/2847/2009
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí, OOD/1249/2010

Rozsah služieb

 • Meranie hluku v pracovnom prostredí
 • Meranie hluku v životnom prostredí
 • Meranie vibrácií v pracovnom prostredí – prenos na ruka-rameno a prenos na celé telo
 • Meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí

Referencie

 • Meranie hluku v pracovnom prostredí, meranie intenzity umelého osvetlenia a meranie vibrácií pre SLOVNAFT, a.s.
 • Meranie hluku v pracovnom prostredí, meranie intenzity umelého osvetlenia a meranie vibrácií pre CMEPS, a.s.
 • Meranie hluku v pracovnom prostredí pre Fans, SES Tlmače, Metalfin, Andritz, Holger Christiansen Production, Castor & Pollux, GA Drilling a.s.
 • Meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí pre Benteler Automotive Malacky, BOGE Elastmetall Slovakia, a.s., SPIROLL, s.r.o.