• Služby a aktivityMeranie fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí

  Meranie fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí

  Kvalifikácia

  • Akreditácia pracoviska na výkon meraní fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005
  • Osvedčenie o akreditácii č. S-119 vydané SNAS
  • Odborne spôsobilá osoba na výkon meraní:
   • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v pracovnom prostredí, OOD/1248/2010
   • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom prostredí, OOD/5430/2011
   • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie vibrácií, OOD/2847/2009
   • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí, OOD/1249/2010

  Rozsah služieb

   

  • Meranie hluku v pracovnom prostredí
  • Meranie hluku v životnom prostredí
  • Meranie vibrácií v pracovnom prostredí – prenos na ruka-rameno a prenos na celé telo
  • Meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí

  Referencie

  • Meranie hluku v pracovnom prostredí, meranie intenzity umelého osvetlenia a meranie vibrácií pre SLOVNAFT, a.s.
  • Meranie hluku v pracovnom prostredí, meranie intenzity umelého osvetlenia a meranie vibrácií pre CMEPS, a.s.
  • Meranie hluku v pracovnom prostredí pre Fans, SES Tlmače, Metalfin, Andritz, Holger Christiansen Production, Castor & Pollux, GA Drilling a.s.
  • Meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí pre Benteler Automotive Malacky, BOGE Elastmetall Slovakia, a.s., SPIROLL, s.r.o.