Meranie fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí

Kvalifikácia

 • Akreditácia pracoviska na výkon meraní fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí podľa požiadaviek ISO/IEC 17025:2005
 • 1 odborne spôsobilý pracovník
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v pracovnom prostredí, OOD/1248/2010
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom prostredí, OOD/5430/2011
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie vibrácií, OOD/2847/2009
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na meranie umelého osvetlenia v pracovnom prostredí, OOD/1249/2010

Rozsah služieb

 • Meranie hluku v pracovnom prostredí
 • Meranie hluku v životnom prostredí
 • Meranie vibrácií  – prenos na ruka-rameno a prenos na celé telo
 • Meranie intenzity umelého osvetlenia

Referencie

 • Meranie hluku v pracovnom prostredí, meranie intenzity umelého osvetlenia a meranie vibrácií pre SLOVNAFT, a.s.
 • Meranie hluku v pracovnom prostredí, meranie intenzity umelého osvetlenia a meranie vibrácií pre CMEPS, a.s.
 • Meranie hluku v pracovnom prostredí – Fans, SES Tlmače, Metalfin, Andritz, Holger Christiansen Production, Castor & Pollux