Chemické inžinierstvo

Rozsah služieb

  • Tvorba materiálových a energetických bilancií procesov
  • Návrhové a kontrolné prepočty procesných aparátov
  • Optimalizácia výrobných procesov z hľadiska úspor energií a materiálov
  • Meranie procesných veličín prenosnou prístrojovou technikou – meranie prietokov kvapalín a plynov, meranie teploty

Referencie

  • Zníženie energetickej náročnosti na VJ SR2, 1995
  • Chemicko-inžinierska previerka činností kolón D302a,b na VJ Kuménový fenol, 1996
  • Chemickoinžiniersky návrh odstránenia inertov z oxidátu na VJ KF, 1997
  • Chemickoinžinierske riešenie zachytávania kuménu z odplynov oxidačného reaktora D202 na VJ Kuménový fenol, 1998
  • Upresnenie spotreby chladiacej vody na vybraných výrobniach P 312, 2000