Funkčná bezpečnosť

Kvalifikácia

 • 4 špecialisti funkčnej bezpečnosti (FS Engineer a FS Professional)
 • Rozsah služieb

  • Príprava HAZOP analýzy, špecifikácia uzlov, základných odchýlok procesu v programe PHA PRO,
  • Vykonanie HAZOP analýzy v menovanom tíme, vyhodnotenie rizika, návrh odporúčaní,
  • Spracovanie LOPA analýzy, stanovenie požadovaných SIL úrovní pre jednotlivé SIF funkcie,
  • Aktualizácia HAZOP a LOPA tabuliek a odporúčaní na základe výsledkov projektovej dokumentácie na poli funkčnej bezpečnosti a verifikácie dokumentácie na poli funkčnej bezpečnosti.

  Referencie

  • Analýza nebezpečenstva procesov použitím metodiky What If, HAZID, HAZOP, LOPA pre nové projekty (spolupráca s projektantskými firmami ako INTECH, s.r.o., Chemproces, s.r.o., Kovoprojekta, s.r.o., Gasinex, s.r.o., Siemens, s.r.o., Tecnimont, OT Industries, DUSLO, a.s.)
  • HAZOP štúdia pre VUCHT, Stercorat Hungary Kft. a Qualitas International Inc. v anglickom jazyku
  • PSM projekt pre výrobné jednotky SLOVNAFT, a.s. – HAZOP/LOPA/stanovenie SIL
  • HAZOP/LOPA/stanovenie SIL pre Poľnoservis, a.s., Leopoldov, Duslo, a.s., Šaľa