• Procesná bezpečnosť a EnvironmentSEVESO - Prevencia závažných priemyselných havárií