Letecké petroleje

Skúšky leteckého petroleja typu Jet A-1 (kódové označenie NATO: F – 35) v zmysle požiadaviek ASTM D 1655 (DEF STAN 91 – 91)

VlastnosťSkúšobná metóda X)
Vzhľadvizuálne
Číslo kyslostiASTM D3242
STN 65 6070
Obsah aromátovASTM D 1319
NaftalényASTM D 1840
Obsah síryASTM D 1552
STN EN ISO 20486
Merkaptánová síraASTM D 3227
STN 65 6127
Doctor testASTM D 4952
STN 65 6174
Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
ASTM D 86
Bod vzplanutiaPM STN EN ISO 2719
ASTM D 93
Hustota pri 15°CSTN EN ISO 12185
ASTM D 4052
Bod kryštalizácieASTM D 2386
Kinematická viskozita pri -20 °CTN EN ISO 3104
ASTM D 445
Výška nečadivého plameňaASTM D 1322
STN 65 6153
VýhrevnosťSTN 65 6169
ASTM D 4529
Korozívny účinok na meď (2h pri 100°C)ASTM D 130
EN ISO 2160
Termická stabilita v dynamických podmienkach - JFTOTASTM D 3241
Obsah živícEN ISO 6246
ASTM D 381
Reakcia paliva s vodouASTM D 1094
Vodný separometrický indexASTM D 3948
Elektrická vodivosťASTM D 2624
Mazivosť podľa BOCLEASTM D 5001


X) Skúšobné metódy a rozsah vlastností sú rovnaké aj pre letecký petrolej s kódovým označením NATO F – 34 podľa normy DEF STAN 91 – 87

Skúšky leteckého petroleja typu PL – 7 podľa PN 25-005-02 (podniková norma Slovnaft, a.s.)

VlastnosťSkúšobná metóda
Vzhľadvizuálne
Číslo kyslostiSTN 65 6070
ASTM D3242
Aromáty a olefínyASTM D 1319
NaftalényASTM D 1840
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
Obsah sírySTN EN ISO 20486
Mercaptánová síraASTM D 3227
STN 65 6127
Doctor testSTN 65 6174
ASTM D 4952
Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
Bod vzplanutia PMSTN EN ISO 2719
Hustota pri 15°CSTN EN ISO 12185
Bod kryštalizácieASTM D 2386
Kinematická viskozita pri 20 °CSTN EN ISO 3104
inematická viskozita pri -20 °CSTN EN ISO 3104
Výška nečadivého plameňaSTN 65 6153
ASTM D 1322
VýhrevnosťSTN 65 6169
Korozívny účinok na meď (2h/100°C)STN EN ISO 2160
Korozívna skúška na striebornom pliešku (4h/50°C)IP 227
Termická stabilita v dynamických podmienkach pri 260 °C/150min. - JFTOTASTM D 3241
Obsah živícSTN EN ISO 6246
Reakcia paliva s vodouSTN EN ISO 6250
Vodný separometrický indexASTM D 3948
Elektrická vodivosťASTM D 2624
Mazivosť podľa BOCLE SWDASTM D 5001