• Služby a aktivityLetecké petroleje

  Letecké petroleje

  Skúšky leteckého petroleja typu Jet A-1 (kódové označenie NATO: F – 35) v zmysle požiadaviek ASTM D 1655 (DEF STAN 91 – 91)

  VlastnosťSkúšobná metóda X)
  Vzhľadvizuálne
  Číslo kyslostiASTM D3242
  STN 65 6070
  Obsah aromátovASTM D 1319
  NaftalényASTM D 1840
  Obsah síryASTM D 1552
  STN EN ISO 20486
  Merkaptánová síraASTM D 3227
  STN 65 6127
  Doctor testASTM D 4952
  STN 65 6174
  Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
  ASTM D 86
  Bod vzplanutiaPM STN EN ISO 2719
  ASTM D 93
  Hustota pri 15°CSTN EN ISO 12185
  ASTM D 4052
  Bod kryštalizácieASTM D 2386
  Kinematická viskozita pri -20 °CTN EN ISO 3104
  ASTM D 445
  Výška nečadivého plameňaASTM D 1322
  STN 65 6153
  VýhrevnosťSTN 65 6169
  ASTM D 4529
  Korozívny účinok na meď (2h pri 100°C)ASTM D 130
  EN ISO 2160
  Termická stabilita v dynamických podmienkach - JFTOTASTM D 3241
  Obsah živícEN ISO 6246
  ASTM D 381
  Reakcia paliva s vodouASTM D 1094
  Vodný separometrický indexASTM D 3948
  Elektrická vodivosťASTM D 2624
  Mazivosť podľa BOCLEASTM D 5001


  X) Skúšobné metódy a rozsah vlastností sú rovnaké aj pre letecký petrolej s kódovým označením NATO F – 34 podľa normy DEF STAN 91 – 87

  Skúšky leteckého petroleja typu PL – 7 podľa PN 25-005-02 (podniková norma Slovnaft, a.s.)

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Vzhľadvizuálne
  Číslo kyslostiSTN 65 6070
  ASTM D3242
  Aromáty a olefínyASTM D 1319
  NaftalényASTM D 1840
  Obsah popolaSTN EN ISO 6245
  Obsah sírySTN EN ISO 20486
  Mercaptánová síraASTM D 3227
  STN 65 6127
  Doctor testSTN 65 6174
  ASTM D 4952
  Destilačná skúškaSTN EN ISO 3405
  Bod vzplanutia PMSTN EN ISO 2719
  Hustota pri 15°CSTN EN ISO 12185
  Bod kryštalizácieASTM D 2386
  Kinematická viskozita pri 20 °CSTN EN ISO 3104
  inematická viskozita pri -20 °CSTN EN ISO 3104
  Výška nečadivého plameňaSTN 65 6153
  ASTM D 1322
  VýhrevnosťSTN 65 6169
  Korozívny účinok na meď (2h/100°C)STN EN ISO 2160
  Korozívna skúška na striebornom pliešku (4h/50°C)IP 227
  Termická stabilita v dynamických podmienkach pri 260 °C/150min. - JFTOTASTM D 3241
  Obsah živícSTN EN ISO 6246
  Reakcia paliva s vodouSTN EN ISO 6250
  Vodný separometrický indexASTM D 3948
  Elektrická vodivosťASTM D 2624
  Mazivosť podľa BOCLE SWDASTM D 5001