Mikrobiológia

 

Kontrola chladiacich vôd v zmysle normy STN EN ISO 6222
Kvantitatívne stanovenie indikátorov všeobecnej kontaminácie vôd
(psychrofilné a mezofilné baktérie)
Psychrofilné baktérie (kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C)

sú indikátorom všeobecnej kontaminácie vody, optimum rastu baktérií je pri 22 °C. Ich počet nám dáva informáciu o celkovom bakteriálnom znečistení vody, ich zvýšené počty signalizujú prienik znečistenia z okolia alebo poruchy úpravy vody alebo dezinfekcie.

 
Mezofilné baktérie (kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C)

sú indikátorom všeobecnej kontaminácie vody. Ich teplotné optimum rastu je pri 37 °C, čo dokazuje spojenie s teplokrvnými organizmami a teda aj ich možných patogénov, preto majú aj vyšší hygienický význam ako parameter kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

 

 

Mikrobiologická kontrola palív (leteckého petroleja a motorovej nafty)
MicrobMonitor2 – testovacia súprava umožňujúca detekciu aktívnych baktérií, kvasiniek a plesní a ich spiacich spór. Test sa odporúča na monitorovanie mikrobiologickej kontaminácie paliva (leteckého petroleja) v skladovacích nádržiach ako aj distribučných systémoch paliva.  
MikrobMonitor2® bol validovaný nezávislými štúdiami a je uznávaný ako medzinárodná ropná IP 613 a štandardná testovacia metóda ASTM D7978.

Poskytuje plne kvantifikovateľné výsledky porovnateľné so štandardným laboratórnym testovaním podľa IP 385.

 
Fuel Microbe Test Kits

Jedna strana testovacieho prúžku deteguje prítomnosť baktérií v intervale 24 – 36 hodín po expozícií vzorkou motorovej nafty.

Druhá strana testovacieho prúžku deteguje prítomnosť plesní v intervale 36 – 48 hodín po expozícii vzorkou motorovej nafty.