Motory a motorové vozidlá

Na valcovom dynamometri MAHA LPS 2000 možno vykonať nasledovné merania:

  • Meranie výkonu motora metódou snímania výkonovej krivky, snímania stratového výkonu a následným výpočtom výslednej krivky výkonu na výstupnom hriadeli motora spolu s priebehom krútiaceho momentu. Parametre sú vyhodnocované podľa DIN 70020, maximálne do 300 kW.
  • Meranie parametrov vozidla pri konštantných otáčkach motora, alebo konštantnej rýchlosti vozidla. Pri týchto režimoch je možné nastavovať parametre riadiacej jednotky motora, vykonávať meranie spotreby paliva alebo emisií.
  • Meranie emisií vo výfukových plynoch (CO, CO2, HC, NOx, O2) v ľubovoľných režimoch jazdy.
  • Meranie opacity (dymivosti) automobilov so vznetovým motorom metódou voľnej akcelerácie.
  • Meranie spotreby paliva (okamžitá spotreba, spotreba v litroch/hod., spotreba v litroch/100 km) v ľubovoľných režimoch jazdy (voľnobeh, ustálené rýchlosti, mestské cykly).
  • Meranie zrýchlenia automobilu (počiatočná rýchlosť musí byť > 0 km/h). Po zadaní parametrov jazdy je potrebné určiť počiatočnú a konečnú rýchlosť vozidla medzi ktorými sa bude merať zrýchlenie. Po dosiahnutí počiatočnej rýchlosti je aktivované meranie časového intervalu a po dosiahnutí konečnej rýchlosti je zmeraný časový interval zobrazený na monitore. Z tohto časového údaju sa vypočíta hodnota zrýchlenia.
  • Kontrola presnosti okamžitej rýchlosti (v rozsahu 10 ÷ 250 km/h). Dynamometer porovnáva okamžitú rýchlosť vozidla s rýchlosťou vopred určenou a stanovuje odchýlku tachometra pre každú zvolenú rýchlosť osobitne.