Odber vzoriek

 • Kontakty

  Ing. Iveta Chovancová
  Vedúca Inšpekčného Orgánu
  02 / 4055 6351
  [email protected]
  Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.
  Projektový manažér
  02 / 4055 6330
  [email protected]
  Ing. Róbert Franta
  Vedúci Laboratória Motorové skúšky
  02 / 4055 6609
  [email protected]
 • Kontakty

  Ing. Iveta Chovancová
  Vedúca Inšpekčného Orgánu
  02 / 4055 6351
  [email protected]
  Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.
  Projektový manažér
  02 / 4055 6330
  [email protected]
  Ing. Róbert Franta
  Vedúci Laboratória Motorové skúšky
  02 / 4055 6609
  [email protected]

Akreditovaný odber vzoriek

Správny odber vzorky má pre jej následnú analýzu alebo ďalšie iné použitie prioritný význam. Z tohto dôvodu akreditovaný odber vzoriek vykonávajú len naši skúsení a pravidelne školení zamestnanci, ktorí si svoje odborné zručnosti pravidelne overujú v medzilaboratórnych testoch spôsobilosti.

Poskytujeme vzorkovanie palív, kontakt p. Iveta Chovancová

 • kvapalných a plynných palív z výdajných stojanov a nádrží čerpacích staníc
 • bioplynu
 • kvapalných a plynných palív, ropy, výrobkov z ropy, petrochemických výrobkov, oleja a chladiacich zmesí

  ďalej poskytujeme vzorkovanie vôd, kontakt p. Alžbeta Takáčová

 • odpadových, povrchových a podzemných vôd
 • odpadov, kalov, pôd a zeminy

Preprava odobratých vzoriek sa vykonáva špeciálne upraveným automobilom, ktorý umožňuje v tmavom a suchom priestore, kde sú zásobníky so vzorkami uložené, trvalo udržiavať nastavenú teplotu, pri ktorej nedochádza k zmene zloženia alebo vlastností odobratých vzoriek.