Oleje

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Ložiskové oleje

Vlastnosť Skúšobná metóda
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Nízkoteplotná viskozitaASTM D 2983
Viskozitný indexSTN 65 6218
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
Bod tečeniaSTN ISO 3016
Farba, ISOSTN ISO 2049
Vzhľadvizuálne
Anilínový bodSTN 65 6180;
ASTM D 611
Číslo kyslostiSTN 65 6070;
ASTM D 974
Obsah olejových živícSTN 65 6252
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
Oxidačná stálosťSTN 65 6235
HustotaSTN EN ISO 12185
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Obsah mechanických nečistôtSTN EN 12662

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Hydraulické oleje a kvapaliny

Vlastnosť Skúšobná metóda
Vzhľadvizuálne
HustotaSTN EN ISO 3675
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Viskozitný indexISO 2909
Dynamická viskozitaASTM D 2983
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
Bod tečeniaSTN ISO 3016
Farba, ISOSTN ISO 2049
Anilínový bodSTN 65 6180;
ASTM D 611
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
PenivosťSTN 65 6238
Protikorózne vlastnostiSTN 65 6249;
ASTM D 665
Korózia na mediSTN EN ISO 2160
Deemulgačná charakteristikaSTN 65 6229
Oxidačná stabilitaSTN 65 6235
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Obsah mechanických nečistôtSTN EN 12662
Skúška na prevodovke typu FZGSTN 65 6280
Opotrebenie na štvorguličkovom prístrojiSTN 65 6254
Vickers testSTN 65 6282

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Turbínové oleje

Vlastnosť Skúšobná metóda
Vzhľadvizuálne
HustotaSTN EN ISO 3675
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Viskozitný indexISO 2909
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
Bod tečeniaSTN ISO 3016
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
Číslo kyslostiSTN 65 6070;
ASTM D 974
Deemulgačné čísloSTN 65 6229;
DIN 51589-1
Odlučivosť vzduchuDIN 51381;
STN 65 6260;
ASTM D 3427
Protikorózne vlastnostiSTN 65 6249
ASTM D 665
Korózia na meďSTN EN ISO 2160
Oxidačná stabilitaSTN 65 6235
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Obsah mechanických nečistôt.STN EN 12662

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Kompresorové oleje

VlastnosťSkúšobná metóda
Vzhľadvizuálne
HustotaSTN EN ISO 3675
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Viskozitný indexISO 2909
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
Bod tečeniaSTN ISO 3016
Farba, ISOSTN EN ISO 6245
Číslo kyslostiSTN 65 6070;
ASTM D 974
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
CCTSTN 65 6210;
ASTM D 189
Oxidačná stabilitaSTN 65 6235
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Obsah mechanických nečistôtSTN EN 12662

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Transformátorové oleje

VlastnosťSkúšobná metóda
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Viskozitný indexISO 2909
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
Bod tečeniaSTN ISO 3016
Číslo kyslostiSTN 65 6070;
ASTM D 974
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
CCTSTN 65 6210;
ASTM D 189
Číslo zmydelneniaSTN 65 6215;
ASTM D 94
Oxidačná stabilitaSTN 65 6235
Obsah vodySTN EN ISO 12937
Obsah mechanických nečistôtSTN EN 12662

Typické skúšky pre priemyselné oleje – Konzervačné oleje

VlastnosťSkúšobná metóda
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Bod tuhnutiaSTN EN ISO 3016
Bod vzplanutia PMSTN EN ISO 2719
Číslo kyslostiSTN 65 6070;
ASTM D 974
Obsah mechanických nečistôtSTN 65 6080

Skúšky opotrebovaných priemyselných olejov

VlastnosťSkúšobná metóda
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
Vzhľadvizuálne
Číslo kyslostiSTN 65 6070;
ASTM D 974
Obsah vodySTN EN ISO 12937
CCTSTN 65 6210;
ASTM D 189
Nerozpustné látky v pentáneSTN 65 6255
Deemulgačná charakteristikaSTN 65 6229
Korózia na meďSTN EN ISO 2160
IČ spektrumASTM D 3414;
ASTM D 2144
Obsah popolaSTN EN ISO 6245
Odlučivosť vzduchuDIN 51381;
STN 656260;
ASTM D 3427
PCBSTN EN 12766

Typické skúšky pre kovoobrábacie kvapaliny – Rezné oleje

VlastnosťSkúšobná metóda
Kinematická viskozitaSTN EN ISO 3104
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
Teplota tuhnutiaSTN ISO 3016
Obsah aromatických uhľovodíkovUOP 495
Obsah síryASTM D 1552
HustotaSTN EN ISO 3675

Typické skúšky pre kovoobrábacie kvapaliny

  • Emulzné kvapaliny
  • Špeciálne čistiace zmesi
VlastnosťSkúšobná metóda
HustotaSTN EN ISO 3675
Bod vzplanutiaSTN EN ISO 2592
pH emulzieSTN 65 6299
Herbert testSTN 65 6256

Skúšky odpadových olejov určených na výrobu mazacích olejov regeneráciou v zmysle požiadaviek STN 65 6690

VlastnosťSkúšobná metóda
Obsah chlóruSTN 65 6234
Obsah PCBSTN EN 61619
Obsah vodySTN EN ISO 9029

Skúšky odpadových olejov určených na prepracovanie na vykurovacie oleje a na výrobu fluxačných olejov v zmysle požiadaviek STN 65 6690

Vlastnosť Skúšobná metóda
Obsah chlóruSTN 65 6234
Obsah PCBSTN EN 61619
Obsah vodySTN EN ISO 9029
VýhrevnosťSTN 65 6169

Odporúčané doplnkové skúšobné metódy pre oleje

Vlastnosť Skúšobná metóda
Obsah PCAIP 346
Simulovaná destiláciaASTM D 2887
Skupinové zloženieASTM D 2007
Cp, Ca, CnDIN 51378