• Služby a aktivitySkvapalnený ropný plyn (LPG)

  Skvapalnený ropný plyn (LPG)

  Skúšky skvapalneného ropného plynu (LPG) používaného ako paliva pre pohon vozidiel v zmysle požiadaviek STN EN 589: 2004

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Oktánové čísloMM STN EN 589,
  Príloha B
  Obsah diénov (vrátane 1.3 butadiénu)STN EN 27941
  SírovodíkSTN EN ISO 6326-3
  Obsah celkovej síry (po odorácii)ASTM D 3246
  ASTM D 6667
  Korózia na medenom pliešku (1h pri teplote 40°C)STN EN ISO 6251
  Zvyšok po odpareníSTN EN ISO 13757
  Absolútny tlak pár pri teplote 40 °CSTN EN ISO 8973
  Absolútny tlak pár, manometrický: min. 150 kPa
  pri teplote
  STN EN ISO 8973
  Obsah vodySTN EN ISO 10101 -3
  ZápachSTN EN 589,
  Príloha A

  Odporúčané skúšky pre LPG

  VlastnosťSkúšobná metóda
  Hustota výpočtomSTN EN ISO 8973
  Obsah nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov C1 až C5STN EN 27941
  UOP 539

  Skúšky skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre priemyselné účely alebo používaných na vykurovanie v zmysle požiadaviek:

  • STN 65 6481 (Propán)
  • STN 65 6482 (Propán a bután)
  • STN 65 6483 (Bután)
  VlastnosťSkúšobná metóda
  Obsah uhľlovodíkov C1 až C5STN EN 27941
  UOP 539
  (modifikovaná metóda)
  Obsah sírovodíkaSTN EN ISO 6326-3
  Zvyšok po odpareníSTN EN 13757
  Obsah síryASTM D 3246
  ASTM D 6667
  Výhrevnosť - výpočtomSTN EN ISO 6976
  Obsah vodySTN EN ISO 10101-3
  Tlak párSTN EN ISO 8973