Skvapalnený ropný plyn (LPG)

Skúšky skvapalneného ropného plynu (LPG) používaného ako paliva pre pohon vozidiel v zmysle požiadaviek STN EN 589: 2004

VlastnosťSkúšobná metóda
Oktánové čísloMM STN EN 589,
Príloha B
Obsah diénov (vrátane 1.3 butadiénu)STN EN 27941
SírovodíkSTN EN ISO 6326-3
Obsah celkovej síry (po odorácii)ASTM D 3246
ASTM D 6667
Korózia na medenom pliešku (1h pri teplote 40°C)STN EN ISO 6251
Zvyšok po odpareníSTN EN ISO 13757
Absolútny tlak pár pri teplote 40 °CSTN EN ISO 8973
Absolútny tlak pár, manometrický: min. 150 kPa
pri teplote
STN EN ISO 8973
Obsah vodySTN EN ISO 10101 -3
ZápachSTN EN 589,
Príloha A

Odporúčané skúšky pre LPG

VlastnosťSkúšobná metóda
Hustota výpočtomSTN EN ISO 8973
Obsah nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov C1 až C5STN EN 27941
UOP 539

Skúšky skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre priemyselné účely alebo používaných na vykurovanie v zmysle požiadaviek:

  • STN 65 6481 (Propán)
  • STN 65 6482 (Propán a bután)
  • STN 65 6483 (Bután)
VlastnosťSkúšobná metóda
Obsah uhľlovodíkov C1 až C5STN EN 27941
UOP 539
(modifikovaná metóda)
Obsah sírovodíkaSTN EN ISO 6326-3
Zvyšok po odpareníSTN EN 13757
Obsah síryASTM D 3246
ASTM D 6667
Výhrevnosť - výpočtomSTN EN ISO 6976
Obsah vodySTN EN ISO 10101-3
Tlak párSTN EN ISO 8973