HTBG 2EP

Použitie

Plastické mazivo HTBG 2EP je vysokoteplotné plastické mazivo, ktoré je formulované pre tie aplikácie, kde pracovná teplota prekračuje limity bežných mydlových mazív. Teplotný rozsah použitia je od -20°C do +160°C, pri kratších premazávacích intervaloch alebo pri kontinuálnom domazávaní až do +180°C. PM HTBG 2EP je určené na mazanie pomalobežných valivých alebo klzných ložísk vystavených vysokému zaťaženiu a vysokým teplotám v suchých prevádzkach priemyselných zariadení ako sú ložiská v sušiarňach v textilnom a potravinárskom priemysle, ložiská hutníckych zariadení, stroje gumárenského a plastikárenského priemyslu, valčekové dopravníky v sklárňach, cementárňach, hutách a pod.

Všeobecná charakteristika

HTBG 2EP je plastické mazivo na báze ropného oleja a anorganického spevňovadla. Obsahuje zmes aditívov, ktoré zlepšujú mazivo v oxidačnej a tepelnej stálosti ako aj vo vysokotlakových (EP) a protiopotrebovacích (AW) vlastnostiach. PM HTBG 2EP je žltohnedej farby a vodou sa nezmýva.

Kvalitatívne ukazovatele
PN VÚRUP 016-03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Bod skvapnutia, °C, min. 240
Penetrácia pri 25°C, 10-1 mm 265- 295
Odolnosť voči vode pri 90°C, stupne hodnotenia 1-90
Urýchlená skúška na koróziu, 100°C/24 h
- medený pliešok
- oceľový pliešok
negatívna
negatívna
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79°C, % hm. max. 5
Obsah mechanických nečistôt neprítomné
Oxidačná stálosť, pokles tlaku 100 h/100°C, kPa, max. 40
Skúška na 4GP*
- zvarové zaťaženie, N, min.
- priemer stopy, mm, chod E/1000N, max.
- priemer stopy, mm, chod E/1900N, max.
2600
1,2
2,0

* Zaručuje výrobca

Špecikikácie

Vyhovuje klasifikácii výkonnosti podľa :

  • DIN 51 502 | KPF 2P-20
  • ISO 6743-9 | L-X-CEHB-2

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plastické mazivo HTBG 2EP nemá toxické a výrazne dráždivé účinky (biologická účinnosť II.B). Pri práci s ním je treba dodržiavať všeobecné predpisy platné pre prácu s ropnými výrobkami.

Balenie a skladovanie

Plastické mazivo HTBG 2EP sa dodáva v 8,0 kg plechoviciach. Skladuje sa v suchých a  bezprašných miestnostiach, pri teplote od – 5 do +30°C. Doba skladovania je max. 3 roky od dátumu výroby.

Dokumenty na stiahnutie

MADIT HTBG-2EP (186,90 KB, pdf)