Mazadlo OHV 000

Použitie

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000  je určené hlavne pre stratové systémy mazania s kontinuálnym dopĺňaním maziva, predovšetkým na celoročné mazanie okolesníkov železničných hnacích vozidiel pri teplotách kovových povrchov od – 30 do  + 80 °C. Aplikuje sa prevažne pomocou tlakových mazacích prístrojov.

Všeobecná charakteristika

Mazadlo OHV 000 je špeciálne biologicky ľahko odbúrateľné plastické mazivo polotekutej konzistencie, pripravené na báze rastlinných a syntetických olejov.  Obsahuje zmes antikoróznych a antioxidačných prísad, je odolné voči vode.

Kvalitatívne ukazovatele
PN VÚRUP 014-03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Bod skvapnutia, °C, min. 220
Penetrácia pri 25°C, 10-1 mm 445 - 475
Obsah vody, % hm. max.* 0,1
Urýchlená skúška na koróziu, 100°C/24 h
- medený pliešok
negatívna
Obsah mechanických nečistôt a prísad neprítomné
Odolnosť vôči vode pri 40°C, stupne hodnotenia, najviac 1-40

Špecifikácie

Vyhovuje klasifikácii výkonnosti podľa:

  • DIN 51 502       M 000-30, G 000E-30, O
  • ISO 6743-9       L-X-CAHAB-000

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000 nemá toxické a výrazne dráždivé účinky (biologická účinnosť II.B). Pri práci s ním je treba dodržiavať všeobecné predpisy platné pre prácu s ropnými výrobkami.

Balenie a skladovanie

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000 sa dodáva v 10 kg plechoviciach, 50 kg hobokoch, 200 kg sudoch. Skladuje sa v suchých a bezprašných miestnostiach, pri teplote od – 10 do +30°C. Doba skladovania je 2 roky pri type balenia hobok a sud, 3 roky pri type balenia plechové vedro.

Dokumenty na stiahnutie

MADIT OHV 000 (184,04 KB, pdf)