Mazadlo V 000

Použitie

Mazadlo V 000 je určené hlavne pre stratové systémy mazania klzných uložení, predovšetkým klzných stoličiek a ostatných pohyblivých častí výhybiek v koľajovej doprave pri teplotách kovových povrchov od –30 až +80 °C. Pri dlhodobom používaní (premazávací interval priemerne 7 dní) nevytvára na kovových povrchoch živičnaté povlaky. Používa sa aj na mzanie otvorených ozubených prevodov stratovým spôsobom, napr. na zubačkových dráhach, na mazanie uzavretých ozubených prevodov, napr. koncových prevodov  trakčných lokomotív.

Všeobecná charakteristika

Mazadlo V 000 je špeciálne biologicky ľahko odbúrateľné plastické mazivo polotekutej konzistencie, pripravené na báze rastlinných a syntetických olejov. Obsahuje zmes antikoróznych a antioxidačných prísad, je odolné voči vode.

Kvalitatívne ukazovatele
PN VÚRUP 014-03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Bod skvapnutia, °C, min. 220
Penetrácia pri 25°C, 10-1 mm 445 - 475
Obsah vody, % hm. max.* 0,1
Odolnosť voči vode pri 90°C, stupne hodnotenia, max. 1-90
Urýchlená skúška na koróziu, 100°C/24 h
- medený pliešok
- oceľový pliešok
negatívna
negatívna
Obsah mechanických nečistôt a prísad neprítomné
Skúška na 4GP, zvarové zaťaženie, N, min. 2200

Špecifikácie

Vyhovuje klasifikácii výkonnosti podľa:

  • DIN 51 502       M 000-30, G 000E-30, OG
  • ISO 6743-9       L-X-CAHAB-000

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Mazadlo V 000 nemá toxické a výrazne dráždivé účinky (biologická účinnosť II.B). Pri práci s ním je treba dodržiavať všeobecné predpisy platné pre prácu s ropnými výrobkami.

Balenie a skladovanie

Mazadlo V 000 sa dodáva v 8,0 kg plechoviciach a 50 kg hobokoch . Skladuje sa v suchých a bezprašných miestnostiach, pri teplote od – 10 do +30°C. Doba skladovania je 2 roky pri type balenia hobok, 3 roky pri type balenia plechové vedro.

Dokumenty na stiahnutie

Mazadlo V 000 (184,04 KB, pdf)