Nalsit

Použitie

 • práškový zeolit ako ekologická zmäkčovacia zložka do pracích a mycích prostriedkov
 • na sušenie vä čšiny plynov a kvapalín (permanentné plyny, nasýtené uhľovodíky, vzduch)
 • na sušenie plynov pri výrobe polovodičových materiálov
 • na sušenie chladív v chladiacich agregátoch
 • ako činidlo na viazanie vody v náterových a umelých hmotách
 • na statické sušenie plynov alebo kvapalín v uzavretých systémoch
 • na sušenie zemného plynu, vzduchu v ozonizátoroch
 • adsorpcia NH3 z inertných plynov
 • na sušenie vzduchu pri nízkych parciálnych tlakoch vody
 • ako sušiaca náplň do balenia effervescens
 • na sušenie vzduchu v ozonizátoroch

Všeobecná charakteristika

Nalsit je syntetický zeolit typu 4A s veľkosťou pórov 0,4 nm. Molekulové sitá sú kryštalické hlinitokremičitany alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Majú trojrozmernú kryštálovú mriežku, ktorej základnou stavebnou jednotkou sú štvorsteny SiO4 a AlO4 usporiadané tak, že vytvárajú pravidelne sa striedajúce dutiny. Rozmery vnútrokryštalických dutín a vstupných otvorov – pórov do dutín sú pre jednotlivé typy molekulových sít charakteristické. Molekulové sitá neobsahujú toxické komponenty.

Nalsit je alumosilikát. Jeho chemické zloženie v dehydratovanom stave vyjadruje vzorec Na2O . Al2O3 . 2 SiO2.

Ukazovatele kvality

Názov Chemické zloženie Efektívny
priemer pórov (nm)
Pevnosť
častíc
(N/častica)
RAK43
(g/100 g)
Sypná
hustota
(kg/m3)
Nalsit
- prášok
hlinito-kremičitan sodný

0,4

- min. 24,0

220 - 260

Nalsit
- G 20/25
hlinito-kremičitan sodný 0,4 min. 12,0 min. 19,0 710 - 820
Nalsit V15 hlinito-kremičitan sodný 0,4 min. 8,0 min. 19,0 580 - 760
Nalsit V30 hlinito-kremičitan sodný 0,4 min. 20,0 min. 19,0 600 - 760

RAK43 - rovnovážna adsorpčná kapacita
Určuje schopnosť zeolitu adsorbovať pary vody zo vzduchu pri 25° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 43% v g vody na 100g bezvodého zeolitu
G 20/25 - guličky o priemere 2,0 - 2,5 mm
V 15 - extrudát vo forme valčekov priemeru 1,5 mm
V 30 - extrudát vo forme valčekov priemeru 3,0 mm

Balenie

Zeolity sa balia a dodávajú v 20 l alebo 200 l kovových obaloch. Obsah vody v granulovaných, balených produktoch je max. 1,5% hmotnosti.

Záručná doba je 2 roky od dátumu výroby.

Nalsit charakterizuje norma

PN VÚRUP 023 - 03 Syntetické zeolity, molekulové sitá typu A a Y
PN VÚRUP 024 - 03 Práškové zeolity typu A, 3A Potasit, 4A Nalsit