NEOSIL 1-2 MG

Použitie

Plastické mazivo NEOSIL 1/2 MG sa používa na mazanie pomalobežných valivých a klzných uložení pracujúcich v teplotnom rozsahu -30 až +180 °C, krátkodobo a pri častom domazávaní až do 230 °C, hlavne v hutníckom, sklárskom, gumárenskom a keramickom priemysle.

Všeobecná charakteristika

NEOSIL 1/2 MG je komplexné vápenaté mazivo na syntetickej báze s prísadou grafitu a sírnika molybdeničitého, polomäkkej konzistencie, čiernej farby a hladkej štruktúry. Obsahuje protikorózne prísady, je odolné voči vode.

Kvalitatívne ukazovatele
PN VÚRUP 022 – 03

Ukazovateľ kvality Hodnota
Bod skvapnutia, °C, min. 230
Penetrácia pri 25°C, 10-1 mm 280 - 320
Obsah voľných org. kyselín, % hm. max. 0,2
Obsah voľných zásad, % hm., max. 0,2
Odlúčivosť oleja pri 150°C/24 h, % hm. max. 5,0
Urýchlená skúška korózivneho pôsobenia pri 100°C/24 h
- oceľový pliešok
- medený pliešok
negatívna
negatívna
Škúška 4GP*
nazadieracie/zadieracie zaťaženie, N min.
priemer oderovej stopy, mm, max.
2800/3000
1,35
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79°C, % hm., max. 12
Oxidačná stálosť, pokles tlaku 100 h/100°C, kPa, max. 40

* Zaručuje výrobca

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plastické mazivo NEOSIL 1/2 MG nemá toxické a výrazne dráždivé účinky (biologická účinnosť II.A). Pri práci s ním je treba dodržiavať všeobecné predpisy platné pre prácu s ropnými výrobkami.

Balenie a skladovanie

Plastické mazivo NEOSIL 1/2 MG sa dodáva v 1,0 kg PE dózach, prípadne v 10,0 kg plechoviciach. Skladuje sa v suchých a bezprašných miestnostiach, pri teplote od -5 do +30°C.

  • Doba skladovania je podľa druhu obalu:
  • max. 2 roky od dátumu výroby.pre hobok
  • max. 3 roky od dátumu plnenia pre plechové vedro
  • max. 4 roky od dátumu plnenia pre plastovú dózu

Dokumenty na stiahnutie

MADIT NEOSIL 1-2 MG (185,26 KB, pdf)