Novapor

Použitie

Novapor sa používa predovšetkým pre zamedzenie nadmerných strát vody z čerstvého betónu, ktoré inak vedú ku vzniku trhliniek a k odprášeniu jemného kameniva z povrchu betónu. Výrobok sa nanáša bežným postrekovacím zariadením, jeho viskozitu možno upraviť riedením vodou. Najvhodnejšia doba nanášania je v momente, keď povrch betónu prechádza z lesklého na matný alebo po odstránení debnenia. Spotreba výrobku je 1 l / 4 – 5 m2.

Hlavné použitie:

  • betónové vozovky
  • letištné dráhy
  • betónové plochy nádvorí
  • skladové plochy
  • betónové dielce

Všeobecná charakteristika

Novapor je mliečna, nízkoviskózna vodná emulzia prírodne odbúrateľných filmotvorných látok, ktorá po nastriekaní na povrch betónu vytvára film neovplyvňujúci vzhľad betónu a postupne sa odbúrava mikrobiologickými, poveternostnými a prevádzkovými vplyvmi. Vytvorený film môže nepriaznivo ovplyvniť prípadné ďalšie povrchové úpravy z hľadiska priľnavosti.

Ukazovatele kvality
PN VÚRUP 036-04

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota pri 20 oC, kg/m3 950 - 980
Vzhľad Kvapalina bielej farby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Novapor je nehorľavá látka neutrálnej reakcie. Prítomné zložky nemajú dráždivé účinky, nevstrebávajú sa pokožkou. Pri práci s výrobkom treba používať osobné ochranné pomôcky na zabránenie priameho styku pokožky a očí, je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po ukončení práce sa odporúča ruky dôkladne umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

Balenie a skladovanie

Novapor sa expeduje v nevratných a zálohovaných 1 000 l PE kontajneroch, v nevratných 200 l PE sudoch, v malolitrážnych PE obaloch a v autocisternách. Uskladňuje sa v dobre uzavretých, tesniacich obaloch, na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi, priamymi slnečnými lúčmi, výhrevnými telesami a mrazom. Skladovateľnosť pri dodržiavaní uvedených podmienok je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Dokumenty na stiahnutie

Novapor (210,81 KB, pdf)