Separén Špeciál

Použitie

Pomocný odformovací prostriedok SEPARÉN ŠPECIAL je určený na použitie v stavebníctve na natieranie alebo striekanie kovových, gumených alebo drevených foriem pred naliatím betónu do foriem. Krátko po nanesení vytvára kohézny film vysokej adhézie a vodoodpudivosti, ktorý zabezpečuje spoľahlivé odformovanie betónu pri horizontálnych a vertikálnych stenách. Prostriedok súčasne konzervuje formu a odstraňuje prípadné korozívne splodiny z predchádzajúceho používania. Nanáša sa ručne s použitím nasiakavých materiálov, možno ho aj nastriekavať.

Všeobecná charakteristika

Pomocný odformovací prostriedok SEPARÉN ŠPECIAL je nahnedlá číra kvapalina bez viditeľného obsahu vody a mechanických nečistôt. Vyznačuje sa vysokou roztekavosťou, vzlínavosťou a nízkou viskozitou, vďaka ktorej ľahko pokrýva aj členité a málo prístupné plochy.

V zmysle STN 65 0201 je uvedený výrobok horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Kvalitatívne ukazovatele
PN VÚRUP 037-04

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota pri 20 °C, kg/m3 800 - 880
Viskozita pri 20 °C, mm2/s min. 15
Vzhľad Svetlohnedá číra kvapalina

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SEPARÉN ŠPECIAL obsahuje látky, ktoré sa svojím účinkom zaraďujú medzi biologicky účinné. Pri práci s ním je zakázané jesť, piť a fajčiť a je nutné obmedziť priamy styk pokožky a slizníc s výrobkom. Preto sa odporúča používanie osobných ochranných pomôcok, pred a po ukončení práce použiť reparačný krém. Opotrebovaný alebo inak znehodnotený výrobok sa likviduje v spaľovni vhodnej pre tento typ odpadu.

Balenie a skladovanie

SEPARÉN ŠPECIAL sa dodáva v 200 l nevratných sudoch, v nevratných, príp. zálohovaných 1 000 l kontajneroch a autocisternách. Uskladňuje sa v dobre uzavretých, tesniacich obaloch, na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi, priamymi slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami. Doba skladovania je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Predaj zabezpečuje STACHEMA
Lamačská cesta 8
817 14 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Separén Špeciál (213,66 KB, pdf)