Separén

Použitie

SEPARÉN je vhodný pre všetky druhy debnenia a formy z dreva, plastov, gumy a ocele. Vysoké separačné pôsobenie umožňuje v niektorých prípadoch viacnásobné odformovanie bez obnovenia nástreku. Prostriedok neovplyvňuje farbu betónu a je vhodný aj pre biely architektonický betón. Nenarušuje organické látky ako sú gumové tesnenia foriem, matrice z gumy alebo tepelno – izolačné látky. Nanáša sa natieraním, nástrekom, valčekmi a pod. Účelné je dosiahnuť čo najtenšiu vrstvu prostriedku, hrubá vrstva je nehospodárna, zhoršuje kvalitu povrchu betónu a čistotu formy.
UPOZORNENIE: Betón sa plní do formy alebo debnenia až po zaschnutí filmu vytvoreného Separénom!

Všeobecná charakteristika

Pomocný odformovací prostriedok SEPARÉN je vodná biela emulzia na báze minerálnych olejov, bez viditeľného obsahu kvapalných uhľovodíkov a mechanických nečistôt. Emulzia je riediteľná vodou. Neobsahuje žiadne hygienicky závadné látky, neznečisťuje ovzdušie ani spodné vody.

Kvalitatívne ukazovatele
PN VÚRUP 037-04

Ukazovateľ kvality Hodnota
Hustota pri 20 oC, kg/m3 950 - 980
Vzhľad Kvapalina bielej farby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SEPARÉN obsahuje látky, ktoré sa svojím účinkom zaraďujú medzi biologicky účinné. Pri práci s  ním je zakázané jesť, piť a fajčiť a je nutné obmedziť priamy styk pokožky a slizníc s výrobkom. Preto sa odporúča používanie osobných ochranných pomôcok, pred a po ukončení práce použiť reparačný krém.

Balenie a skladovanie

SEPARÉN sa expeduje v 200 l nevratných sudoch, v nevratných PE obaloch a v nevratných, príp. zálohovaných 1 000 l kontajneroch. Uskladňuje sa v dobre uzavretých, tesniacich obaloch, na miestach chránených pred mrazom. Skladovateľnosť pri dodržiavaní uvedených podmienok je 12 mesiacov od dátumu výroby. Odporúčaná teplota skladovania je +4 až +40o C.

Predaj zabezpečuje STACHEMA
Lamačská cesta 8
817 14 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Separén (210,86 KB, pdf)