• PatentyPatentový spis č. 278262

  Patentový spis č. 278262

  Odmasťovacie kvapaliny

  Druh dokumentu: B6
  (21) Číslo prihlášky: 3415-92
  (22) Dátum podania: 18.11.1992
  (40) Dátum zverejnenia prihlášky vynálezu: 6.7.1994
  (47) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku: 5.6.1996
  (51) Medzinárodné patentové triedenie: C23G5/024,C23G5/032
  (54) Názov: Odmasťovacie kvapaliny
  (72) Pôvodca: KLUCHO Pavol RNDr., Bratislava, SK;
  SPITZER Pavol Ing. CSc., Bratislava, SK;
  BARTEK Ľudovít Ing., Bratislava, SK;
  (71,73) Majiteľ: Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, SK;
  (57) Anotácia: Kvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 % hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C9 až C15, 1 až 8 % hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu 150 °C, 0,01 až 0,1 % hmotn. antioxidantov, 0,005 % hmotn. biocídov a 0,001 až 0,01 % hmotn. protipenivých prísad.