• PatentyPatentový spis č. 278262

  Patentový spis č. 278262

  Odmasťovacie kvapaliny

  Druh dokumentu:B6
  (21)Číslo prihlášky:3415-92
  (22)Dátum podania:18.11.1992
  (40)Dátum zverejnenia prihlášky vynálezu:6.7.1994
  (47)Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku:5.6.1996
  (51)Medzinárodné patentové triedenie:C23G5/024,C23G5/032
  (54)Názov:Odmasťovacie kvapaliny
  (72)Pôvodca:KLUCHO Pavol RNDr., Bratislava, SK;
  SPITZER Pavol Ing. CSc., Bratislava, SK;
  BARTEK Ľudovít Ing., Bratislava, SK;
  (71,73)Majiteľ:Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, SK;
  (57)Anotácia:Kvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 % hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C9 až C15, 1 až 8 % hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu 150 °C, 0,01 až 0,1 % hmotn. antioxidantov, 0,005 % hmotn. biocídov a 0,001 až 0,01 % hmotn. protipenivých prísad.