• Slide 1

  Odborné
  laboratórne práce

 • Slide 2

  Špecialista
  v ropnom odvetví

 • Slide 3

  Dôraz na
  životné prostredie

 • Slide 4

  Výskum
  a vývoj

O spoločnosti

Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny bol založený dňa 29. marca 1996. Vznikol z pôvodného výskumného ústavu, ktorý sa viac ako 40 rokov zaoberal výskumom a vývojom v oblasti spracovania ropy a petrochémie. V priebehu svojej dlhodobej histórie sa činnosť spoločnosti vyvíjala a diverzifikovala, pričom dnes jej aktivity tvorí 5 základných pilierov:

 1. skúšobníctvo v nezávislých laboratóriách vrátane inšpekčného orgánu,
 2. procesná bezpečnosť a environment,
 3. výroba špecialít (malotonážna výroba),
 4. geologický prieskum životného prostredia
 5. výskumná a vývojová činnosť.

Zavedené systémy manažérstva: